www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200901.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Radnice připravila další pomoc při deregulaci: přispěje lidem na nájem

Stromečky pro charitu

Po Petřinách létají papoušci

Takový byl rok 2008 v Praze 6...

Otázky a odpovědi

Městská část Praha 6 vyhlašuje 2. ročník amatérské filmové soutěže

Městští strážníci kontrolují zahrádkářské kolonie

Popmuseum ukazuje licenční alba, která vycházela za socialismu

Humanitární sbírka ošacení

Vlastivědné vycházky

Turnaj fotbalových přípravek vyhrála Dukla

Plavání postižených slavilo výročí na Strahově

Výstava šatů princezen do konce ledna

Festival „Sbohem opono“ připomíná pád železné opony

Zemřel Vok Malínský, organizátor výletů se Šestkou

Unijazz pokračuje v Kaštanu

S kolem tramvají i na Petřiny

Strážníci dostali Ježíška

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šestku čekají investice do oprav domů, škol a veřejného pořádku

Praze 6 přibyl nový radní, Pollert rezignoval

Tisícovka návštěvníků si zazpívala Rybovu mši

ZŠ Emy Destinnové plánuje angličtinu v 1. třídě

Prvňáčci k zápisu

Zóny schváleny, na řadě je magistrát

Po Letné jen po provizorní silnici

Další úpravy v ulicích ochrání chodce

Památkový grant dostane Náhlovského vila

ÚVN má novou metodu vyšetření ORL

Krásné a veselé, vyzpívané Vánoce

Bariéry sníží hluk plochodrážních motorek

Praha 6 zazářila ve sběru zářivek

Padesátiletá škola „Na Dlouhásku“ omládla

Praze 6 přibyl nový radní, Pollert rezignoval

Radnice Prahy 6 má od prosince nového radního Ondřeje Balatku. Ten byl dosud členem zastupitelstva za ODS a členem odborných komisí. Uvolněným radním byl zvolen v tajném hlasování na prosincovém jednání zastupitelstva. Na funkci neuvolněného člena rady kvůli pracovní vytíženosti naopak rezignoval Lukáš Pollert.

Radnice se tak vrací k původnímu rozložení na starostu a dva jeho zástupce, tři uvolněné radní a tři neuvolněné, tak, jak tomu bylo před rezignací radního Jana Holického v dubnu letošního roku. Uvolněný radní Balatka bude funkci vykonávat jako zaměstnání na radnici a bude za něj pobírat plat. O kompetencích nového radního se definitivně rozhodne na lednovém jednání rady. Již na prosincovém zastupitelstvu však starosta Tomáš Chalupa naznačil, že Ondřej Balatka bude mít na starosti oblast školství a vzdělávání, sociální oblast a zejména financování projektů Prahy 6 z prostředků Evropské unie. Této problematice se věnoval již na pražském magistrátu a odpovídá to i jeho vzdělání.

Osmadvacetiletý PhDr. Ondřej Balatka Ph.D. vystudoval management na Univerzitě Karlově, doktorandská studia absolvoval na FTVS UK. Balatka by mohl získat pro Prahu 6 například peníze na revitalizaci dalších sídlišť, například na Petřinách nebo na Červeném Vrchu. „Prahu 6 příští rok čekají obrovské rozpočtové výdaje v souvislosti s rozvojem obce, potřebuje kompetentního člověka, který se bude těmto investicím naplno věnovat,“ uvedl tiskový mluvčí Martin Šalek. Sám Balatka soudí, že Praha 6 má velkou šanci na peníze z EU dosáhnout.

Na nejbližším jednání rady dojde též k přerozdělení kompetencí i za odcházejícího radního, lékaře Lukáše Pollerta. Ten se věnoval oblasti drogové prevence a programům podporujícím zdravý životní styl a volnočasové aktivity. Z důvodu vážného úrazu radního a zástupce starosty Václava Širla, které si vyžádá delší léčení, byla navíc dočasně převedena jeho agenda na radního Jana Zárubu.

Současné složení rady MČ:
Starosta
Tomáš Chalupa
2 zástupci starosty
Jiří Fárek a Václav Širl
3 uvolnění radní
Ingrid Kejkrtová, Jan Záruba a Ondřej Balatka
3 neuvolnění radní
Věroslav Gebouský, Ivan Juliš a Jiří Lála

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz