www.praha6.cz
email

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • Připravili jste model pro parkovací zóny v Praze 6. Domníváte se, že najdete u lidí oporu pro jejich zavedení?
  • Nejvyšší správní soud rozhodl o zrušení některých částí územního plánu hlavního města. V praxi to ale znamená ohrožení některých důležitých staveb v Praze 6, např. modernizace letiště a nebo stavbu silničního okruhu.

Připravili jste model pro parkovací zóny v Praze 6. Domníváte se, že najdete u lidí oporu pro jejich zavedení?

Nemám ve zvyku předbíhat vývoj událostí. Právě proto, abychom nedělali něco, co lidé zcela odmítají či co by šlo přímo proti jejich zájmům, probíhá v tuto chvíli informační kampaň, která se zavádění parkovacích zón se specifiky pro Prahu 6 snaží vysvětlovat. Podle provedeného průzkumu totiž systém parkovacích zón má nejen početnou skupinu zastánců, ale také odpůrců. Proto se návrh parkovacího systému liší od modelů v jiných částech Prahy a proto ho musíme napřed diskutovat. Sám jsem řidič a systém parkování se mě dotýká. Nejsem představou regulace parkování nadšený, nicméně to chápu jako stav, který jinak řešit nejde, jako nutné zlo.

Nejvyšší správní soud rozhodl o zrušení některých částí územního plánu hlavního města. V praxi to ale znamená ohrožení některých důležitých staveb v Praze 6, např. modernizace letiště a nebo stavbu silničního okruhu.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsem dosud nečetl, vycházím jen ze sdělení médií. Věřím, že jde pouze o technickou záležitost, která ve skutečnosti neovlivní časový harmonogram strategických pražských staveb. I kdyby došlo k jedinému dni zdržení či zpomalení dostavby životně důležitého okruhu kolem města, pak to považuji za naprosto katastrofální. Myslím, že každý, kdo zná dopravní situaci v severozápadní části Prahy musí vědět, že jakékoli posunutí důležitých infrastrukturních staveb typu okruh kolem Prahy je neúnosným a nezodpovědným hazardem s kvalitou života a životního prostředí až stovek tisíc obyvatel města. Neznám důvody tohoto verdiktu, nevím, jak jej lze zvrátit, vím však, že to je obrovsky špatná zpráva pro všechny rozumně uvažující občany nejen naší městské části.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz