www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200810.pdf
(formát PDF, velikost 7.4 MB)

Praha 6 mění tvář IV: Prohlédněte si novou Dejvickou

Čestným občanům zazpívala Eva Urbanová

Zpětný odběr žárovek

Stravování pro seniory na území městské části Praha 6

Ladronkafest – super párty

Nakoukněte do světa badatelů z Petřin na Dni otevřených dveří

Přijďte si prohlédnout Národní technickou knihovnu

Kytarový festival zahájí jedna z nejlepších kytaristek na světě

Divadla zahajují sezónu, Semafor již padesátou

Bluesová scéna se představí na festivalu

Atleti z Aritmy dostali dárek – novou dráhu

Pražská padesátka slavila jubileum

Výlety se Šestkou

Měli jsme se bránit?

„Motat se do závoje a zakopávat o kořeny je dobrodružné,“ říká Rusalka ze Šárky Helena Kaupová

Co se Strahovem?

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 znovu losovala o obecní byty

Provoz letiště na krátko převezme vedlejší dráha, létat se ale bude jen ve dne

Volby do Senátu se uskuteční ve dnech 17. a 18. října

90. výročí ČSR připomenou koncerty a přehlídka

Radnice nařídila školám zvýšenou hygienu, náklady zaplatí

Rozhovor s Annou Řehořovou, předsedkyní komise pro ochranu dětí

MÚK Malovanka: práce jdou na jižní stranu

Permoník začal sportem

Opravují se další ulice

Zachraňme Šumavu!

Praha 6 přidá na Loosův katalog

Pro název náměstí lidé navrhovali U Tří koní

Ozvěny Anti-fetfestu v Semaforu

Měli jsme se bránit?

Výstava k výročí Mnichovské dohody

Mnichovská dohoda z roku 1938 zaujímá v českých moderních dějinách výjimečné postavení. Ztráta pohraničí se do našeho povědomí zaryla velmi hluboko jako symbol zrady, selhání politické reprezentace a bezprecedentního národního ponížení.

„Toto výročí je z letošních osmičkových ze všech nejbolestnější. První republika byla dobou občanské svobody, kulturního rozmachu a ekonomické prosperity. Proto byla terčem nenávisti Hitlera a jeho spojenců,“ připomíná starosta Tomáš Chalupa k 70. výročí podpisu Mnichovské dohody v roce 1938.

O historických kontextech, kořenech mnichovské krize i o jejích následcích pojednává výstava v Písecké bráně s názvem Mnichovská zrada, kterou lze zdarma navštívit do 9. října od 13 do 19 hodin. od Výstavu v rámci cyklu Osmičky v čase organizuje městská část, připravila ji organizace Post Bellum ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem Radio Česko.

Kromě odborných textů týkajících se tehdejší politické situace nabízí výstava také dobové fotografie a kopii mnichovské dohody. Autoři výstavy čerpali z výpovědí občanů Prahy 6, proto na několika panelech můžeme číst názory a postoje veteránů z 2. světové války, židovských občanů ČSR vězněných v koncentračních táborech i novodobých veteránů z misí české armády. Ti všichni se pokusili na základě vlastních zkušeností odpovědět na složitou otázku, zda se tehdejší Československo mělo bránit. „Chraň pánbůh, to bychom byli rozsekaní jako Poláci. Co bychom dokázali jako hrstka, když je kolem masa Němců…,“ říká Josef Jedlička, původem z Podkarpatské Rusi, který byl nucen za války pracovat v Německu a po zatčení byl v koncentračním táboře. „Byla to prozíravost Beneše, že jsme tenkrát složili zbraně,“ odpověděl krátce před svou smrtí v roce 2007 legionář, generál Antonín Špaček.

Opačný a zcela jednoznačný postoj naopak zastával poslanec tehdejšího národního shromáždění a člen branného výboru sněmovny Jan Pekárek, na jehož postoje dnes vzpomíná vnuk René Pekárek, šestkový zastupitel: „Dědeček byl jedním z hlavních představitelů parlamentu, požadující obranu Československa. Jeho postojům odpovídala i veřejná vystoupení v parlamentu z té doby a osobní nátlak na prezidenta Beneše na vytvoření vlády Národní obrany. Tento postoj počítal se změnami ve vládách ve Francii i Velké Británii.“ Jan Pekárek po okupaci zbytku republiky organizoval odpor a byl v roce 1942 za heydrichiády popraven spolu s manželkou i synem.

O tom, co mohlo být jinak, dodnes přemýšlí i Markéta (Gréta) Koutná, která prožila válku v armádě. „Mně i další generace připravili o normální život. Po Mnichově se z mladé holky stal člověk, který se stará o to, jestli může přežít nebo ne. A to nikdy neodpustím.“

Radikální postoj k otázce tehdejší obrany zastávají soudobí vojáci, účastníci misí v Afgánistánu či Kosovu: „Měli jsme se bránit. Na otázku, zda má smysl postavit se zjevně silnějšímu nepříteli naleznete všude kolem, v přírodě i ve vás,“ říká Jan Vevera. Jeho i další názory tlumočí výstava v Písecké bráně.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz