www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200809.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Školáci do ciziny! Radnice podpoří výuku jazyků

Dejvické nádraží se probouzí k životu

Zářivky nepatří do popelnice

Popelnice a kontejnery v ulicích mají odzvoněno

17. Šárecký okruh povede na Hanspaulce novými místy

Výlety se Šestkou Ze Všenor přes Jíloviště do Černošic

Týdny pro duševní zdraví i na Praze 6

Hra Permoník je letos i pro mladší děti

100 let SK Aritma – den plný sportu

Petynka má v září od sedmi

Výstava k srpnu ‘68 vede hlavně k přemýšlení

Policisté kontrolují zákaz pití, přitvrdí se začátkem školy

Na Dejvické v metru jsou odpadkové koše

Čestnými občany jsou letos „obyčejní“ lidé

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Většina lip v Thákurově zůstane

Baby boom v posledních letech: školky otevírají nové třídy při základních školách

Radnice označila mobilní radnici a další vozy

Senátory bude volit jen část Prahy 6

Radnice podala trestní oznámení na nájemce bytu za podvod

Ke Dni Prahy 6 se hraje opět Rusalka v Šárce

Vodní nádrž Džbán se pozvolna napouští

Objížďky kvůli opravám: Vypich i Dejvice

Bienále Praha 6 mění tvář počtvrté

Podzimní sezónu v Kaštanu oživí nové pořady

100 let SK Aritma – den plný sportu

Celodenním sportovním programem hodlá oslavit sportovní klub Aritma sto let od svého založení. „Oslavy pojímáme jako radost z pohybu a zveme všechny příznivce sportu, aby si přišli zasoutěžit na naše sportoviště,“ říká ředitel klubu Ivan Čížek. „Pokud nechtějí sami závodit, mohou se podívat na naše sportovce.“

Zájemci tak nahlédnou pod pokličku všem sportům, kterým se klub věnuje, tedy atletice, tenisu, volejbalu, basketbalu, házené, dráhového golfu, fotbalu a rekreačnímu cvičení.

Sportovní den na Aritmě bude probíhat 13. září od 10 hod. a příchozí se mohou například zapojit do atletických disciplín na nově vybudované dráze a sektoru pro skok daleký a svoje výkony si nechat změřit. V basketbalové hale se bude soutěžit ve střelbě na koš, na fotbalovém hřišti se budou kopat penalty. Pro děti se uskuteční soutěže ve vybíjené a ti nejmenší budou malovat na chodník. Na tenisových kurtech proběhne ukázková hodina tenisu, závodní hráči pak sehrají oddílový turnaj.

Vokovický sportovní klub zahájil své působení před 100 lety (1908) jako TJ Sokol se 121 členy. Po dvanácti letech se přejmenoval na SK Veleslavín. Od třicátých let byly stěžejními sporty klubu fotbal, atletika a tenis a cvičení v Sokole. Válečné období znamenalo i pro oddíl stagnaci a sportovní činnost se obnovila začátkem padesátých let. V r. 1956 měla členská základna 828 členů a jednota měla 10 oddílů, mimo jiné také lední hokej, lyžování nebo šachy. Název Aritma se poprvé objevil v názvu klubu v roce 1961, kdy se podnik Aritma stal patronátním nad sportovním klubem, od roku 1990 klub vystupuje pod názvem SK Aritma Praha.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz