www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200809.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Školáci do ciziny! Radnice podpoří výuku jazyků

Dejvické nádraží se probouzí k životu

Zářivky nepatří do popelnice

Popelnice a kontejnery v ulicích mají odzvoněno

17. Šárecký okruh povede na Hanspaulce novými místy

Výlety se Šestkou Ze Všenor přes Jíloviště do Černošic

Týdny pro duševní zdraví i na Praze 6

Hra Permoník je letos i pro mladší děti

100 let SK Aritma – den plný sportu

Petynka má v září od sedmi

Výstava k srpnu ‘68 vede hlavně k přemýšlení

Policisté kontrolují zákaz pití, přitvrdí se začátkem školy

Na Dejvické v metru jsou odpadkové koše

Čestnými občany jsou letos „obyčejní“ lidé

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Většina lip v Thákurově zůstane

Baby boom v posledních letech: školky otevírají nové třídy při základních školách

Radnice označila mobilní radnici a další vozy

Senátory bude volit jen část Prahy 6

Radnice podala trestní oznámení na nájemce bytu za podvod

Ke Dni Prahy 6 se hraje opět Rusalka v Šárce

Vodní nádrž Džbán se pozvolna napouští

Objížďky kvůli opravám: Vypich i Dejvice

Bienále Praha 6 mění tvář počtvrté

Podzimní sezónu v Kaštanu oživí nové pořady

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • Září je jako každý rok ve znamení příprav rozpočtu na příští rok. Co bude jeho prioritou? Kdybyste měl říci nejdůležitější akce...
  • Teď je obrovská poptávka, nehrozí ale, že za šest, sedm let taková potřeba nebude a školy a školky se budou rušit?
  • Jak to vypadá s rekonstrukcemi chodníků a vozovek? Řada občanů po nich stále volá.

Září je jako každý rok ve znamení příprav rozpočtu na příští rok. Co bude jeho prioritou? Kdybyste měl říci nejdůležitější akce...

To je velmi jednoduché: mateřské školy. Tzv. baby boom kolem nás je tak masivní, že nelze ani říci něco jiného. Naší snahou je v následujících dvou letech získat dalších nejméně 200 míst ve školkách. Rád bych příští rok zahájil výstavbu jedné moderní školky v oblasti Velvarské, budeme také pokračovat v projektu Hrajeme si na školu, kdy po vzoru anglosaských tradic, ale i první republiky, poslední ročník školky je již přímo ve školní budově.  Děti si sice hrají, nemají učebnice, už se ale seznamují s atmosférou školy a další roky jsou pro ně jednodušší.

Teď je obrovská poptávka, nehrozí ale, že za šest, sedm let taková potřeba nebude a školy a školky se budou rušit?

Demografický vývoj bohužel není plynulý, ale probíhá ve vlnách – jednotlivé ročníky jsou různě silné, a to se projevuje i v potřebách a obsazenosti škol, ale třeba i dětských hřišť. Poslední výpočty nám ukazují, že skoro polovinu z těch míst, které v průběhu dvou, tří let nutně potřebujeme získat, za dalších šest až osm let nebudeme potřebovat, a to na řadu let. Proto také zvažujeme variantu, že bychom tato – řekněme dočasná místa – řešili pronájmem od soukromých subjektů. Rodiče ani děti by tuto formu nijak nepocítili, platby i ostatní režim by byly stejné jako v jiných obecních školkách, obecní pokladnu by to však vyšlo levněji. Zatím jsme ale jen ve stadiu úvah a propočtů.

Jak to vypadá s rekonstrukcemi chodníků a vozovek? Řada občanů po nich stále volá.

Mám pocit, že toto volání má podobu sněhové koule – čím více ulic se opravuje, tím víc se po opravách volá. Myslím, že to je dáno tím, že po letech neoprav a z toho plynoucí až rezignace nad tím, zda se vůbec bude opravovat, dnes řada z nás vidí ve svém okolí opravené komunikace a logicky chce mít pěkné veřejné prostranství i přímo v místě svého bydliště. Ale k vaší otázce: ano, opravy budou pokračovat, doufám, že zhruba ve stejném tempu jako letos, kdy se nám podařilo dokončit již 82 ulici. Myslím, že toto číslo během šesti let není špatný výsledek.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz