www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200805.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Praha 6 chystá parkovací zóny

Štrozok: zábava i lahůdky postaru

Stará čistírna dala prostor "výtvarnu"

Matematické talenty sescházejí na Červeném vrchu

Děti Pod Marjánkou už ví...

Od hanspaulského dovádění k hudebnímu festivalu

Žáci ZUŠ Masarykové budou hrát na hradě

Handicapovaní žáci z Paříže roztančili školní diskotéku

Divadelní festival nabídne zábavu pro všechny

Semafor představil staronovou hru a chystá představení pro děti a seniory

DD vystaví plakáty a fotografie z představení, Ondříček bude poprvé režírovat divadlo

Dětská pražská padesátka

Orientační běh pro všechny začne na Babě

České florbalové scéně vládne Tatran Střešovice

Děti na Šáreckém běhu se nevešly na trať

Na Petřinách si vyběhali zvíře ze ZOO

Motýlci v botanické byli i z Prahy 6

Park na Bořislavce do růžova

Obyvatelé Červeného vrchu se strachují o prodejnu

Květinové granty přísnější

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé zasedali na Marjánce

Stěhování úřadu začalo, dva týdny bude zavřeno

TV6 stoupá mezi nejsledovanější odkazy

S přihláškou do prázdninové MŠ rodiče nikam nemusí

V Liboci bude opravené hřiště

V Praze 6 klesá kriminalita

Terronská ulice se opravuje: nejprve sítě, potom ulice

Bezpečnější vstup do obory po novém přechodu

Rozhovor s Alanem Zubrem předsedou komise pro zahraniční spolupráci

Náměstí má bronzové koně a hledá jméno

Ve Hvězdě se bude tančit a hrát

Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

Dejvické divadlo dostalo větší volnost

Petynka otevírá v květnu. Přestavba se zatím

Odbahnění Džbánu začíná, voda bude čistší

Pocta legendárnímu odbojáři Balabánovi

Odbahnění Džbánu začíná, voda bude čistší

Ve vypuštěné nádrži Džbán ve Vokovicích začnou v květnu odbahňovací práce. Hlavní město Praha, které akci za 45 milionů korun financuje, nechá ze dna Džbánu vyvézt 70 tisíc kubíků bahna. Letošní sezónu na přírodním koupališti plavci již nestihnou, za to se ale mohou těšitna mnohem čistější vodu bez sinic v sezoně příští.

Již na podzim došlo k vypuštění vody z nádrže a výlovu veškerých ryb nejen ze Džbánu, ale i z Litovicko-Šáreckého potoka pod Džbánem. Během zimy se návštěvníkům naskytlo mnoho zajímavých pohledů na potok, který si razil cestu korytem na dně nádrže. Nepříjemností na vypouštění Džbánu bylo, že se usazené bahno ze dna vyplavovalo do potoka a černá smrdutá kaše tekla Šáreckým údolím. "Proto jsme ke konci roku prohrnuli dnem strouhu, která vyplavení sedimentů omezila," vysvětluje Jiří Karnecki z odboru ochrany prostředí magistrátu.

Odbahňování zahájené v květnu bude trvat přibližně tři a půl měsíce. "V první fázi budou prováděny přípravné práce. K nádrži se vystaví provizorní manipulační komunikace a sediment bude shrnut do hromad, aby došlo k jeho řádnému vyschnutí. Po vyschnutí se začne vyvážet z nádrže, a to potrvá asi sedm týdnů," popisuje Jiří Karnecki. 70 tisíc metrů krychlových bahna nechá magistrát vyvézt na místa na okraji Prahy, kde jej použije na rekultivaci některých ploch. "Kvalita sedimentu je dobrá a nedošlo k jeho kontaminaci nežádoucími a závadnými látkami. Dokazují to rozbory provedené laboratořemi společnosti Aquatest," sdělil Karnecki. Zpráva o tom, že v bahně se nacházejí sedimenty těžkých kovů, se nepotvrdila.

Součástí odbahnění je i oprava stavidel v hrázi Džbánu a oprava kamenného opevnění břehů. Na levém břehu nádrže bude navíc vytvořena mělká zóna mokřadní vegetace, která bude sloužit jako úkryt a hnízdiště pro vodní ptactvo, které ke Džbánu neodmyslitelně patří a jistě si k němu zase najde cestu.

Lepší voda bez sinic

Letošní léto se návštěvníci ve Džbánu ještě nevykoupají. Práce na celkové revitalizaci budou ukončeny v říjnu a poté bude nádrž opět napuštěna na plnou hladinu. Nemusejí ale zoufat, protože obnova nádrže přinese mnohem lepší kvalitu vody. V posledních letech zde totiž během léta docházelo k přemnožení sinic, což většinou znamenalo omezení koupání nebo jeho zákaz. Vloni byl Džbán prvním koupalištěm v Praze, kde bylo koupání v důsledku výskytu sinic zakázáno. "Výsledkem projektu by mělo být dlouhodobé zlepšení kvality vody, zajištění bezpečného provozu vodního díla a zlepšení životních podmínek pro vodní rostliny a živočichy, a i pro sportovní rybolov," potvrzuje Karnecki.

Hlavní město plánovalo opravu Džbánu již od roku 2000, až nyní se však podařilo získat peníze na realizaci celého projektu. Odbahnění nádrže je zařazeno do dlouhodobého celopražského projektu "Obnova a revitalizace pražských nádrží".

Ryby se vrátí na podzim

Stejně jako čištění dna, i samotné napouštění nádrže bude trvat několik týdnů. Závisí také na množství srážek. Po dokončení veškerých stavebních prací provedou vodohospodáři a odborníci ochrany přírody kontrolu zanesení Litovicko-Šáreckého potoka a jeho břehů. "Dohodneme se na postupu a rozsahu čištění potoka pod Džbánem. Pravděpodobně půjde o čištění koš»aty," domnívá se Karnecki s tím, že takový postup bude nejšetrnější. Po napuštění nádrže Český rybářský svaz znovu zarybní nádrž rybí obsádkou vhodnou pro sportovní rybolov.

Aby v budoucnu nedocházelo k takovému intenzivnímu zanášení nádrže, bude pravidelně prováděno čištění výše na toku položeného Vokovického rybníčka, který slouží jako jakýsi lapač splavenin nad Džbánem.


Vodní dílo Džbán bylo postaveno v letech 1966 ­ 1971 na Litovicko-Šáreckém potoce především pro rekreaci Pražanů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz