www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200805.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Praha 6 chystá parkovací zóny

Štrozok: zábava i lahůdky postaru

Stará čistírna dala prostor "výtvarnu"

Matematické talenty sescházejí na Červeném vrchu

Děti Pod Marjánkou už ví...

Od hanspaulského dovádění k hudebnímu festivalu

Žáci ZUŠ Masarykové budou hrát na hradě

Handicapovaní žáci z Paříže roztančili školní diskotéku

Divadelní festival nabídne zábavu pro všechny

Semafor představil staronovou hru a chystá představení pro děti a seniory

DD vystaví plakáty a fotografie z představení, Ondříček bude poprvé režírovat divadlo

Dětská pražská padesátka

Orientační běh pro všechny začne na Babě

České florbalové scéně vládne Tatran Střešovice

Děti na Šáreckém běhu se nevešly na trať

Na Petřinách si vyběhali zvíře ze ZOO

Motýlci v botanické byli i z Prahy 6

Park na Bořislavce do růžova

Obyvatelé Červeného vrchu se strachují o prodejnu

Květinové granty přísnější

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé zasedali na Marjánce

Stěhování úřadu začalo, dva týdny bude zavřeno

TV6 stoupá mezi nejsledovanější odkazy

S přihláškou do prázdninové MŠ rodiče nikam nemusí

V Liboci bude opravené hřiště

V Praze 6 klesá kriminalita

Terronská ulice se opravuje: nejprve sítě, potom ulice

Bezpečnější vstup do obory po novém přechodu

Rozhovor s Alanem Zubrem předsedou komise pro zahraniční spolupráci

Náměstí má bronzové koně a hledá jméno

Ve Hvězdě se bude tančit a hrát

Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

Dejvické divadlo dostalo větší volnost

Petynka otevírá v květnu. Přestavba se zatím

Odbahnění Džbánu začíná, voda bude čistší

Pocta legendárnímu odbojáři Balabánovi

Rozhovor s Alanem Zubrem předsedou komise pro zahraniční spolupráci

  • Co je náplní této komise?
  • V jakém rozsahu lze získávat zkušenosti od kolegů ze zahraničí, nejde jen o výlety?
  • Jaké má Praha 6 partnery ?
  • V čem vidíte přínos zahraničních kontaktů pro občany?

Co je náplní této komise?

Komise pro zahraniční spolupráci (KZS) projednává návrhy od jednotlivých zahraničních partnerů (obcí či městských částí) k uzavření partnerské spolupráce či naopak sama doporučuje, která partnerská města a s jakým cílem oslovit. Nedílnou součástí činnosti komise je účast jednotlivých členů na pracovních setkáních se zástupci zahraničních delegací, a to a» již na půdě naší městské části či v zahraničí.

V jakém rozsahu lze získávat zkušenosti od kolegů ze zahraničí, nejde jen o výlety?

Je logické a správné, že v době elektronické výměny informací převážná část komunikace probíhá právě touto cestou. Co však elektronická cesta neumožní, je navázání osobních vazeb, které jsou pro úspěšné fungování partnerských vztahů potřebné.

Naštěstí již nežijeme v době, kdy cesta za hranice byla pro mnohé z nás tou největší odměnou. Z cestování se stala běžná součást našeho osobního či pracovního života. A zahraniční cesty realizované v rámci zahraničních aktivit naší radnice spadají do té kategorie pracovních.

Jaké má Praha 6 partnery ?

Městská část má v tuto chvíli uzavřená partnerská memoranda s následujícími městy: Bridgwater/Sedgemoor (Velká Británie), Drancy (Francie) a Roncegno Terme (Itálie). I na základě doporučení KZS by se v nejbližší době měla tato partnerství rozšířit o německý Bayreuth a vídeňský Penzing. Obě delegace již naši městskou část navštívily a v tuto chvíli se připravují reciproční návštěvy s cílem podepsat partnerská memoranda.

V čem vidíte přínos zahraničních kontaktů pro občany?

Přínos vidím ve více rovinách. První z nich je to, že na každou oficiálně navázanou spolupráci mezi radnicemi navazují další aktivity v podobě výměnných jazykových pobytů žáků, kulturních a sportovních výměn či ozdravných pobytů našich občanů. Další rovinou je výměna praktických zkušeností z komunálního života. Jeden příklad za všechny ­ květinový program. Tento projekt byl rozvinut na základě zkušeností získaných z francouzského Drancy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz