www.praha6.cz
email

Z bývalých obecních jeslí jsou jesle soukromé

V objektu bývalých jeslí v Šantrochově ulici na Petřinách zahajují od března provoz
Mezinárodní soukromé jesle a školka TETTY, které vybrala městská část jako nového
 nájemce v uvolněném objektu. Nové zařízení ponese název "Na Zeleném vršku". Školka
 zároveň rodičům nabízí nově vytvořený projekt "Zdravá školka", který je zaměřen
  na české děti od 18 měsíců do 6 let.

Vzhledem k tomu, že jesle financované městskou částí byly v loňském roce zrušeny, rozhodli radní přispívat rodičům na docházku dětí do jeslí adresně. Tento systém se vztahuje i na nové soukromé jesle. "Výše příspěvku na péči o děti do tří let se odvíjí od příjmu rodiny a vztahuje se i na ostatní soukromá nebo státní zařízení, která pečují o malé děti," upřesnil radní Jan Holický. Příspěvek na péči mohou využít například matky samoživitelky, kterým městská část zaplatí část školného. O tom, komu bude příspěvek a v jaké výši přidělen rozhoduje radnice podle pravidel zveřejněných na www.praha6.cz.

Již během února se zájemci mohou přijít podívat do jeslí Na Zeleném vršku. Interiér objektu prošel rozsáhlou rekonstrukcí. O projektu "Zdravá školka" pak hovoří ředitelka školky Sylvie Brouková: "Projekt vychází z toho, že zkušenosti z prvních sedmi let života člověka zásadně ovlivňují další rozvoj a formování jeho osobnosti, proto je třeba vytvořit harmonické prostředí, které dítě pozitivně motivuje k poznávání, hraní a učení."

Pojem "zdravá" podle ředitelky Broukové zahrnuje tři principy: nenásilný a systematický rozvoj intelektuálních schopností a dovedností přiměřeným věku dítěte, rozvoj fyzických dovedností a obratnosti cvičením a sportovní průpravou a výchovu k ekologii v každodenním životě, podpořenou činnostmi na zahradě, pozorováním přírody, zdravou stravou a recyklací odpadu. Počet dětí ve třídě je limitován deseti žáky, se kterými budou pracovat dvě učitelky. Zvláštní péče bude věnována specifickým poruchám učení, aby předškoláci byli dobře připraveni na vstup do první třídy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz