www.praha6.cz
email

Operační sál v ÚVN je jeden ze tří na světě

Pacienti Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích budou mít k dispozici další
 špičkové pracoviště. Jde o neurochirurgický operační sál vzájemně propojený s
 magnetickou rezonancí kolejovým systémem.

Zařízení umožní přesunout pacienta i s operačním stolem a lékaři mohou využít magnetické rezonance přímo v průběhu operace mozkových tkání. Pomocí dokonalé techniky pak lze rozpoznat každý detail nemocné tkáně a určit další postup operace. Jedinečný systém dosud existoval na světě pouze na dvou místech, v Belgii a Arizoně. Střešovice jsou nyní třetí. "Díky novému zařízení jsou operace mozkových tkání přesnější. Sníží se počet opakovaných zákroků a také pooperační rizika," uvedl přednosta neurochirurgické kliniky ÚVN Vladimír Beneš. "Naše zařízení je specifické i sílou rezonance," dodal. Na operačním sále budou probíhat tak dvě operace za den. Nákup unikátního systému stál 300 milionů korun. Magnetickou rezonanci bude nemocnice využívat nejen během operací.

Multifunkční operační sál se nachází v pavilonu C, který byl po dvouleté rekonstrukci v únoru slavnostně otevřen za přítomnosti prezidenta Václava Klause a premiéra Mirka Topolánka. Václav Klaus ocenil, že nemocnice slouží nejen vojákům, ale i široké veřejnosti.

V pavilonu C je rovněž umístěna Léčebna dlouhodobě nemocných převážně pro veterány z 2. světové války s kapacitou 26 lůžek. LDN byla zřízena z nařízení ministra obrany z roku 2006. První pacienti by se měli na oddělení stěhovat za měsíc.

V provozu jsou v nově opraveném pavilonu další odborná pracoviště a lůžková oddělení. Mezi ně patří psychiatrické oddělení, lůžková část pro léčbu kožních, pohlavních a infekčních chorob a rehabilitace.

Rekonstrukce pavilónu C, která včetně vybavení unikátního sálu stála 750 milionů korun, navázala na celkovou obnovu ÚVN, která probíhá řadu let. Podle slov ředitele ÚVN plukovníka MUDr. Štefana Brunclíka se jednalo o jednu z posledních budov, v níž jsou umístěny klinické části.

Nové přístroje si prohlédli i prezident Václav Klaus a premiér Mirek Topolánek.

Magnetická rezonance v ÚVN je kolejemi propojena s operačním sálem.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz