www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200801.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

Rok 2008 v Praze 6: oslavy výročí i velké investice

Klášter má obnovenou alej

Ekologické granty

Nové stánky jsou odolné

Bez odpadků kolem kontejnerů

Dejvické divadlo hraje již 15 let a uvede Idiota

Vánoční hudba v Crowne Plaza

The Prague British School zveřejní podmínky stipendií

Domov vydal loupežnickou hru Babinský

Hala hostila mladé atlety

101 let oslavila paní Boublíková

Festival Magických osm na Ořechovce

Rok 2007

Pomník Nikoly Tesly má tři adepty na vítěze

Na Vypichu roste obchodní centrum

Škola Pod Marjánkou slavila půl století

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Parkovací zóny? Radnice chce znát i názor občanů

Nájemníci o možnost privatizovat nepřijdou

Na Vítězném náměstí bude nová víceúčelová budova

Zápisy prvňáčků do škol již v lednu a v únoru

Dopravní omezení

Právní poradenství zdarma

Po Cukrovarnické už jen pomalu

Vyplácení příspěvku na péči vázne vinou posudkových lékařů

Rozhovor s Oldřichem Kužílkem předsedou Komise pro otevřenou radnici

Krásný vánoční čas pobavil, potěšil a je pryč

Sníh, na kterém závodily hvězdy, skončil v Sedlci

Poprvé na Marjánce

Praha 6 znovu losovala o obecní byty

Festival Magických osm na Ořechovce

Česká historie zejména dvacátého století je poznamenána nadějnými i truchlivými událostmi, které přicházeli velmi často, když se na konci letopočtu objevovala osmička.

Zajisté je to souhra historických okolností. Ale na mnoho lidí tento fakt působí dojmem téměř magickým a osudovým. A právě v letošním roce budeme vzpomínat mnoha kulatých výročí osmičkových dějin ­ 1918, 1938, 1948, 1968 a konec konců i roku 1988, kdy začal v tehdejší ČSSR sílit společenský neklid, který vedl k pádu komunistického režimu v roce 1989.

Městská část Praha 6 proto ve spolupráci s kinem Ořechovka připravila komorní festival Magických osm v české historii 20. století. Bude probíhat v kině Ořechovka od 25. 1. do 29. 1. 2008. V pátek se uskuteční slavnostní zahájení a vlastní program bude zahájen v sobotu od dopoledních hodin. Poslední představení začíná v 19 hodin. Stejně tak v neděli. V pondělí a v úterý pak bude dopolední program zaměřený především pro školy, odpoledne a večer pak pro širokou veřejnost.

A co bude k vidění? Především filmy, které se obsahem váží k příslušným historickým mezníkům nebo vznikaly v době prezentovaných událostí. Na programu budou jak dokumentární filmy a sestřihy filmových žurnálů, tak hrané filmy. Můžeme se těšit například na dokumenty Dějiny na osm, Jan Masaryk, Mnichov 1938 a další. V sekci hraných filmů je v nabídce festivalu adaptace "Žertu" Milana Kundery, tristní ukázky totalitní kinematografie "Tobě hrana zvonit nebude" či "Vítězný lid", ale také reflexe vzniku Československa jako "Třetí rota" či "Hvězda zvaná Pelyněk".

Filmový program doplní úvody historiků, panelové diskuze a výstava v předsálí kina, která představí dobový kreslený humor a plakáty. Podrobnější informace naleznete na www.kino-orechovka.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz