www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200801.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

Rok 2008 v Praze 6: oslavy výročí i velké investice

Klášter má obnovenou alej

Ekologické granty

Nové stánky jsou odolné

Bez odpadků kolem kontejnerů

Dejvické divadlo hraje již 15 let a uvede Idiota

Vánoční hudba v Crowne Plaza

The Prague British School zveřejní podmínky stipendií

Domov vydal loupežnickou hru Babinský

Hala hostila mladé atlety

101 let oslavila paní Boublíková

Festival Magických osm na Ořechovce

Rok 2007

Pomník Nikoly Tesly má tři adepty na vítěze

Na Vypichu roste obchodní centrum

Škola Pod Marjánkou slavila půl století

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Parkovací zóny? Radnice chce znát i názor občanů

Nájemníci o možnost privatizovat nepřijdou

Na Vítězném náměstí bude nová víceúčelová budova

Zápisy prvňáčků do škol již v lednu a v únoru

Dopravní omezení

Právní poradenství zdarma

Po Cukrovarnické už jen pomalu

Vyplácení příspěvku na péči vázne vinou posudkových lékařů

Rozhovor s Oldřichem Kužílkem předsedou Komise pro otevřenou radnici

Krásný vánoční čas pobavil, potěšil a je pryč

Sníh, na kterém závodily hvězdy, skončil v Sedlci

Poprvé na Marjánce

Praha 6 znovu losovala o obecní byty

Klášter má obnovenou alej

Lipová alej vedoucí k bazilice sv. Markéty v břevnovském klášteře začala psát novou historii. Staré lípy, které byly ve velice špatném stavu, a hrozilo, že by odlomené větve nemocných stromů mohly zranit návštěvníky, nechalo Arciopatství vykácet. Na jejich místo bylo zasazeno čtrnáct nových dvacetiletých lip.

Alej, která je součástí břevnovského kláštera jakožto Národní kulturní památky a veškerá rozhodnutí proto podléhají souhlasu orgánů památkové péče, na svoji obnovu čekala více než tři čtvrtě roku. Celou akci totiž provázejí spory mezi odborem památkové péče hlavního města Prahy a Českou inspekcí životního prostředí. Oba orgány vydaly protichůdná stanoviska.

Magistrát hlavního města Prahy vydal závazné stanovisko o způsobu odstranění nemocných lip a jejich nahrazení novými, sedm až devět metrů vysokými lipami. To vše na základě souhlasných posudků inspekce životního prostředí i po odborném vyjádření Národního památkového ústavu. Městská část Praha 6 vzala rozhodnutí o obnově aleje na vědomí.

Ředitelství České inspekce životního prostředí však v červenci loňského roku rozhodlo o zákazu pokácení aleje a uložilo Arciopatství zahájit nové správní řízení. To přesto, že klášter již obdržel pravomocné rozhodnutí hlavního města a mladé lípy nakoupené za statisíce korun stály v kontejnerech podél klášterních zdí. "Po důkladném právním rozboru jsme došli k názoru, že ředitelství ČIŽP vede správní řízení bez zákonného důvodu, na podkladě chybné interpretace zákona o ochraně přírody. Nejde tak o nepovolené vykácení lipové aleje. Jde o to, že na jednu věc mají dva správní orgány rozdílný názor, ale snad stále platí právní zásada, že přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze jednou," sdělil v tiskovém prohlášení převor Petr Siostzonek. Celou věc nyní šetří policie a pravděpodobně bude mít dohru u soudu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz