www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200801.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

Rok 2008 v Praze 6: oslavy výročí i velké investice

Klášter má obnovenou alej

Ekologické granty

Nové stánky jsou odolné

Bez odpadků kolem kontejnerů

Dejvické divadlo hraje již 15 let a uvede Idiota

Vánoční hudba v Crowne Plaza

The Prague British School zveřejní podmínky stipendií

Domov vydal loupežnickou hru Babinský

Hala hostila mladé atlety

101 let oslavila paní Boublíková

Festival Magických osm na Ořechovce

Rok 2007

Pomník Nikoly Tesly má tři adepty na vítěze

Na Vypichu roste obchodní centrum

Škola Pod Marjánkou slavila půl století

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Parkovací zóny? Radnice chce znát i názor občanů

Nájemníci o možnost privatizovat nepřijdou

Na Vítězném náměstí bude nová víceúčelová budova

Zápisy prvňáčků do škol již v lednu a v únoru

Dopravní omezení

Právní poradenství zdarma

Po Cukrovarnické už jen pomalu

Vyplácení příspěvku na péči vázne vinou posudkových lékařů

Rozhovor s Oldřichem Kužílkem předsedou Komise pro otevřenou radnici

Krásný vánoční čas pobavil, potěšil a je pryč

Sníh, na kterém závodily hvězdy, skončil v Sedlci

Poprvé na Marjánce

Praha 6 znovu losovala o obecní byty

Zápisy prvňáčků do škol již v lednu a v únoru

Zápisy do prvních tříd základních škol budou na rozdíl od loňského roku, kdy se školy shodly na jednotném termínu, probíhat různě. V Praze 6 se budoucí školáci mohou zapisovat mezi 22. lednem až 7. únorem 2008 dle místních podmínek škol.

"Současná právní úprava nezavazuje základní školy k dodržení jednotného termínu zápisu do prvních tříd, zákonem je pouze stanoveno časové rozpětí, v němž se musí zápisy uskutečnit," vysvětluje radní pro školství Jan Holický.

Dosavadní pravidla pro zápis zůstávají v platnosti: rodiče nejsou při volbě školy, na níž bude jejich dítě plnit povinnou školní docházku, vázáni místem bydliště. Mohou si tedy vybrat kteroukoli základní školu. Povinnost dítě přijmout má ovšem pouze tzv. spádová škola, která je určena podle místa trvalého pobytu dítěte vyhláškou hl. města Prahy a zpravidla to bývá škola nejbližší.

U zápisu předloží rodič svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápisu se v doprovodu svého zákonného zástupce dostaví každé dítě, které do 31. 8. 2008 dovrší 6. rok věku, tedy včetně dětí cizinců. Žádosti o odklad povinné školní docházky na základě předloženého vyjádření poradenského zařízení a odborného lékaře povolují ředitelé škol. Děti, které dovrší 6 let věku v době od 1. 9. do 31. 12. 2008, mohou být výjimečně ke školní docházce přijaty na žádost rodiče, budou-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé.

Nabídka škol v Praze 6 je značně pestrá. Ti, kdo mají přístup k internetu, mohou získat užitečné informace o školách v Praze 6, školské legislativě a také např. o organizaci školního roku (období školního vyučování, termínech prázdnin atd.), na adrese www.praha6.cz/zapis_zs_2008_9.html.

V této sekci jsou v odstavci Základní školy uvedeny odkazy na internetové stránky jednotlivých škol.Informace k zápisu poskytnou i ředitelé základních škol, případně pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 551 nebo 220 181 456).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz