www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200801.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

Rok 2008 v Praze 6: oslavy výročí i velké investice

Klášter má obnovenou alej

Ekologické granty

Nové stánky jsou odolné

Bez odpadků kolem kontejnerů

Dejvické divadlo hraje již 15 let a uvede Idiota

Vánoční hudba v Crowne Plaza

The Prague British School zveřejní podmínky stipendií

Domov vydal loupežnickou hru Babinský

Hala hostila mladé atlety

101 let oslavila paní Boublíková

Festival Magických osm na Ořechovce

Rok 2007

Pomník Nikoly Tesly má tři adepty na vítěze

Na Vypichu roste obchodní centrum

Škola Pod Marjánkou slavila půl století

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Parkovací zóny? Radnice chce znát i názor občanů

Nájemníci o možnost privatizovat nepřijdou

Na Vítězném náměstí bude nová víceúčelová budova

Zápisy prvňáčků do škol již v lednu a v únoru

Dopravní omezení

Právní poradenství zdarma

Po Cukrovarnické už jen pomalu

Vyplácení příspěvku na péči vázne vinou posudkových lékařů

Rozhovor s Oldřichem Kužílkem předsedou Komise pro otevřenou radnici

Krásný vánoční čas pobavil, potěšil a je pryč

Sníh, na kterém závodily hvězdy, skončil v Sedlci

Poprvé na Marjánce

Praha 6 znovu losovala o obecní byty

Nájemníci o možnost privatizovat nepřijdou

Zastupitelé Prahy 6 v prosinci schválili pozastavení prodeje bytových jednotek v domě v ulici Někrasova v Bubenči. Reagovali tak na rozhodnutí katastrálního úřadu, podle kterého nelze provést vklad převodu vlastnictví k bytovým jednotkám, které kupují nájemníci jednotlivých bytů v tomto domě v rámci obecní privatizace.

O možnost privatizovat byt však nájemníci nepřicházejí. "V domě, který jsme určili k privatizaci, je osm bytů a jeden půdní prostor. A právě ten způsobil nyní časovou prodlevu a určité komplikace prodeje bytů jejich nájemníkům," sdělil starosta Tomáš Chalupa a dodal: "Půdu získal formou výběrového řízení stavebník, který nakonec nedokázal se svým projektem získat stavební povolení a my od smlouvy s ním musíme odstoupit. Následně se musíme s nájemníky bytů domluvit, zda uvolněný půdní prostor odkoupí oni dle příslušných podílů nebo zda vyčkají s privatizací svých bytů na další výběrové řízení na uvolněný půdní prostor."

Zda to budou nájemníci domu, kteří půdu odkoupí nebo zda radnice vypíše výběrové řízení na prodej půdy bude předmětem jednání s nájemníky. "Jsme ochotni diskutovat i o výstavbě dvou bytů na půdě, jak to zamýšlel původní vlastník, pokud ale nebude projekt příliš megalomanský. A bude-li přijatelná cena půdního prostoru, budeme diskutovat i o možném odkoupení půdy," řekla zastupitelům jedna z nájemnic Lenka Lamprechtová. Cena, kterou radnice nabídne nájemníkům k jednání prostřednictvím advokátní kanceláře, bude 15 900 korun za m2. Tato částka totiž vychází jako průměrná cena metru čtverečního z více než dvě stě zrealizovaných půdních prostor, které radnice od roku 2003 nabízela k prodeji.

Dříve, než se nájemníci rozhodnou, kterou variantu zvolí, jim radnice vrátí dosud přijaté částky na úhradu kupních cen jednotlivých bytů včetně obvyklých úroků. Průměrná cena za m2 bytu v rámci privatizace je m2 v tomto domě 6 880 korun. Zároveň nájemníci získají slevu na nájemném po dobu od podání návrhu na vklad nerealizované smlouvy o převodu vlastnictví příslušné bytové jednotky do dne, kdy bude Městské části Praha 6 doručeno rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva dle takové smlouvy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz