www.praha6.cz
email

Vodní nádrž Džbán čeká obnova

Z vodní nádrže Džbán ve Vokovicích začala mizet voda. V říjnu se začala nádrž vypouštět. Bruslaři budou mít pro letošní zimu smůlu.

Přírodní koupaliště čeká náročná obnova. Nejdůležitějším zásahem bude jeho odbahnění. Díky tomu by se měla zlepšit kvalita vody. Odbahňování pak bude zahájeno koncem jara příštího roku a potrvá asi pět měsíců. Součástí obnovy budou i opravy hráze vodního díla a jeho levého břehu.

V nádrži, která je oblíbeným místem k rekreaci, se pravidelně v létě objevuje velké množství sinic. Často to vede k zákazu koupání. Důvodem je znečištěná voda, která do nádrže přitéká z Litovicko-Šáreckého potoka. Na jejím dně navíc leží asi 70.000 metrů krychlových bahna.

Plány na obnovu Džbánu vznikly už před sedmi lety. Teprve nyní na ni má hlavní město peníze. Náklady budou kolem 50 milionů korun.


Více než 70.000 kubíků bahna ze dna nádrže by mělo zmizet na jaře. Hlavní město chystá čištění nádrže.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz