www.praha6.cz
email

Tři školy dokončí grant EU

První grant z ESF, který získaly na obvodu Prahy základní školy Červený vrch, Emy Destinnové, náměstí Interbrigády a Pod Marjánkou, dospěl ke svému konci.Všechny školy splnily úkoly, ke kterým je čtyřapůlmilionová dotace z fondů EU i téměř dvoumilionový příspěvek městské části Praha 6 zavazovaly.

Vybudovaly na svých školách knihovny ­ informační centra, odučily předepsané penzum vyučovacích hodin s důrazem na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, učitelé absolvovali kurzy kritického myšlení. Na školách proběhly zajímavé besedy se spisovateli Michalem Vieweghem, Jiřím Stránským a Ivou Procházkovou. Žáci byli zapojováni do diskuzí, práce s internetem a psali absolventské práce. Výstupy grantu zachytí portál KON-TEXTY a metodika rozvoje čtenářské a informační gramotnosti. Tu ale se souhlasem magistrátu a po dohodě všech čtyř zúčastněných škol budou během září a října dokončovat pouze školy tři: ZŠ Červený Vrch, Emy Destinnové a Pod Marjánkou. Jmenované školy chtějí tak usnadnit ZŠ náměstí Interbrigády a především nově nastupujícímu řediteli této školy vstup do nového školního roku, který bude jistě náročný.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz