www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200709.pdf
(formát PDF, velikost 5.8 MB)

Školní rytmus se vrací do ulic

Radar u vstupu do obory Hvězda rozbili vandalové

Na pomník Nikoly Tesly začíná soutěž

Svatbu na letišti vyhráli v soutěži

Při mozkové mrtvici rozhoduje rychlost

Vypich se stane baseballovým centrem

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Jak do školy bezpečně

4. bienále Industriální stopy v prostorách Ekotechnického musea

Finské písně v Kaštanu

Sobotní sokolení neboli ve zdravém těle ­ zdravý duch

Pozvánka na putování za studánkami

Staň se Hvězdou na Ladronce

Taekwon-do jako sport i obrana

Dejvický šerm má skvělé výsledky

Nemocnice na kraji města ve Střešovicích

Aritma rozšiřuje areál, Tatran vyměnil podlahu

Prázdné školní budovy mají nové nájemce

Hřiště pro malé i velké

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Obvodní soud pro šestku bude v Praze 2

V programu "Deregulace" radnice nabídne další volné byty

V domě Nová Ořechovka jsou ještě volná místa

Starosta Bayreuthu navštívil Prahu 6

Informační centrum navede turisty k památkám

Letadla již v noci rušit nebudou

V soukromých jeslích budou i dotovaná místa

Prodanou nevěstu v Šárce střídá Rusalka

Rozhovor s René Pekárkem předsedou kontrolního výboru

Městská část nabízí Dejvickému divadlu 25 milionů

Chystá se obnova dalšího parku

Vyplácení dávek se zpožďuje

Radnice vyhlašuje podmínky pronájmu garáží

Po Leninovi ani stopa

Vzpomínka

Rozhovor s René Pekárkem předsedou kontrolního výboru

 • Jaká je funkce kontrolního výboru, kterému předsedáte?
 • Čím se konkrétně zabývá kontrolní výbor?
 • Kontrolní výbor také vyřizuje stížnosti občanů a petice. S jakými problémy se lidé na kontrolní výbor obracejí?
 • Jaká je funkce kontrolního výboru, kterému předsedáte?
   
   Tento třináctičlenný orgán zajišťuje svým složením provádění nezávislé kontroly a odpovídá za svou činnost zastupitelstvu. Provádí pravidelnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady, průběžnou namátkovou kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti působnosti městské části a aktivně se účastní projednávání rozborů hospodaření jednotlivých odvětví. Nově zvolený výbor navázal na činnost předchozího, a to nejen proto, že já sám jsem funkci předsedy vykonával již v minulém období, ale i proto, že stávající výbor převzal některé v té době neuzavřené kauzy.
   
   Čím se konkrétně zabývá kontrolní výbor?
   

   V I. pololetí tohoto roku jsme prováděli mj. kontrolu věcného plnění namátkově vybraných smluv uzavřených městskou částí ve II. pololetí roku 2006 nebo namátkově vybraných veřejných zakázek z roku 2006 v působnosti SNEO a.s., se zřetelem na dodržování smluvních podmínek. Zabývali jsme se zabezpečením oprav velkého rozsahu mateřských a základních škol, ale např. také správností vyúčtování a dodržení účelu použití grantů poskytnutých v roce 2006 vybraným příjemcům. Výsledkem kontrolní činnosti je například důrazný návrh na zvýšení kriteria ceny při výběrových řízeních u veřejných zakázek.
   
   Kontrolní výbor také vyřizuje stížnosti občanů a petice. S jakými problémy se lidé na kontrolní výbor obracejí?
   

   Jako příklad bych uvedl podání nájemců týkající se ceny parkovacích stání ve vnitrobloku ulic Na Vlčovce, Šárecká a Mydlářka nebo občanů ze Sedlce na nově budovanou kanalizaci, nebo při realizaci některých dalších staveb. Řešili jsme stížnosti na hluk z provozu Písecké brány, restaurací atp.
   
   Je ale samozřejmě zapotřebí rozlišovat, co spadá do pravomoci samosprávy a co do výkonu státní správy. Stručně řečeno, na kontrolní výbor se mohou obracet všichni občané či celé skupiny občanů, kteří se cítí být ze strany městské části poškozeni či ohroženi ve svých právech.

   
  © NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
  Šestka
  oficiální noviny městské části Praha 6
  náklad: 56 000 výtisků
  vychází 11x ročně
  Registrační číslo MK ČR 13180
  Od března 2014 vydává:
  Úřad městské části Praha 6
  Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
  IČ: 00063703
  tel. 220 189 111
  www.praha6.cz