www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200707.pdf
(formát PDF, velikost 4.6 MB)

Místa ve školkách nestačí, pomohou rekonstrukce

Školu na nám. Interbrigády čeká "nový vítr"

Vojenské nemocnici šéfuje manažer roku

Nová technická knihovna narostla do prvního patra

Banditi řádili na Petynce jako na Divokém západě

Osud restaurace na Slamníku pohlídají památkáři

Výstava o kavárnách v letohrádku Hvězda

Komunitní plánování mělo první veřejnou schůzku

Jazzové vzpomínky v Popmuseu

Břevnov hostí pojedenácté plochodrážní elitu

Aritma znovu postupuje

Padesát let spolu

Zahráli si fanfáry

Hanspaulský festival posedmé

25 let "Rooseveltky"

ZŠ Bílá se loučila v bílém

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Komunikační audit našel plusy i mínusy

Městská část hospodařila se ziskem

Do opravené školy Pod Marjánku nastoupí děti později

ČVUT má nové laboratoře

Odcizená auta odhalí počítač

V nádrži uhynuly malé ryby

V Praze 6 přibývají nové ulice, jedna nese jméno legendárního letce Fajtla

Zastupitelé rozhodli o sestěhování škol

Mateřské školy z Petřin mají svoji olympiádu

Armáda se znovu představila dětem

V poháru Prahy 6 zvítězila sportovní škola

Radní "Spiderman"

Školu na nám. Interbrigády čeká "nový vítr"

Na Základní škole Interbrigády přivítá v září školáky nový ředitel. Dosavadní ředitel Jindřich Kitzberger odešel pracovat na ministerstvo školství. Vítězem výběrového řízení, které vyhlásila na městská část, se stal Petr Karvánek, který donedávna vedl Stanici techniků DDM Pod Juliskou. Podle plánů, které má, čeká školu nový vítr do plachet.
 

Proč jste se o funkci ucházel?

Počátkem roku jsem se rozhodl odejít ze svého současného pracoviště a začal jsem hledat místo ve školství. V květnu jsem vyhrál výběrové řízení a k 1. červenci jsem byl radou městské části jmenován ředitelem. Mojí motivací bylo získat práci na Praze 6, kde již od roku 1985 bydlím, ale také získat místo, které považuji za vysoce prestižní a společensky významné. Věřím, že jsem člověkem se zkušenostmi, znalostmi a vědomostmi, které mi kvalifikovaný výkon této funkce umožní. Jsem velmi rád, že se opět vracím do školy.

Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti ve školství?

Začnu od konce. Přicházím z DDM hlavního města Prahy, kde jsem pracoval jako zástupce ředitele pověřený vedením Stanice techniků. Tady jsem pracoval sedm let. Co se týká mých pedagogických zkušeností, po absolvování Přírodovědecké fakulty UK obor učitelství biologie ­ chemie jsem učil osm let na Vojenském gymnáziu v Ruzyni, rok na Arcibiskupském gymnáziu na nám. Míru a tři roky na základní škole Sázavská.

Škola, jejímž jste nyní ředitelem, má přibližně 370 žáků. Co považujete za její klady a kde naopak vidíte rezervy?

Škola leží v poměrně poklidném prostředí, má skvělou tradici jako nositelka řady unikátních aktivit, má pěkné sportovní zázemí. Rezervu školy vidím v malé schopnosti vytěžit z vlastních předností co nejvíce.

Chystáte se k nějakým podstatným změnám?

Mým prvořadým cílem je ekonomická a personální stabilizace. Snižování počtu dětí na škole vede ke snižování finančních prostředků, které má škola k dispozici, a musí bohužel vést i k nutnému zeštíhlení pedagogického sboru.

Tento proces nastartoval již můj předchůdce pověřený vedením školy, pan Štercl, a já jej budu muset dokončit. Podle mých dosavadních informací odchází ze školy řada učitelů, kteří byli zřejmě významně spojeni s předchozím vedením. Je třeba vybudovat pedagogický sbor, který zvládne náročnost úkolů, které před současnou moderní školou stojí.

Jak se Vaše plány dotknou dětí a rodičů?

Přeji si provést významné změny designu a image. A to nemyslím jen na vizuální stránku, ale na vše, co s image školy souvisí. Chci přijít s novými náměty na akce školy, otevřít nové kroužky apod. Jedním z mých dalších cílů je udělat maximum pro to, abych přesvědčil rodiče stávajících žáků školy, že jejich volba školy byla správná. Udělám vše pro to, aby škola působila přívětivě, profesionálně a důvěryhodně.

Jak na to půjdete?

Jedna z prvních bude změna interiéru školy. Chci oslovit děti, aby se podílely na výtvarných návrzích. Chci oslovit rodiče, aby spolupodíleli na realizaci. Zatím jsou to jen nápady. O svých představách budu mít možnost hovořit s učiteli až koncem srpna, a to je pro mne velmi nepříjemná situace. Byl bych rád, aby se na tom, co je nutné ve škole změnit, sami podíleli. Pokud mám výslovně uvést změny, o kterých uvažuji, tak se jedná např. o přeměnu učebny výtvarné výchovy na výtvarný ateliér v pravém slova smyslu, rád bych znovu vybudoval na škole sborovnu, kde by se učitelé potkávali.

Zůstane zachováno dosavadní zaměření školy a výukové programy?

Ano, zůstane. Nemám žádný důvod měnit od zeleného stolu něco, na čem přede mnou mnoho lidí pracovalo řadu let. Mým cílem není měnit zásadně zaměření a koncepci školy. Co ale chci změnit, je její vlastní realizace. Na škole musí být např. na první pohled poznat, že jde o školu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy hned po vstupu do ní. Větší důraz bych chtěl položit na výuku jazyků, její kvalitu. Pokud nastanou nějaké významné změny, pak jedině až se vzájemně poznám s pedagogy na škole a budu znát k této věci jejich názory.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz