www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200707.pdf
(formát PDF, velikost 4.6 MB)

Místa ve školkách nestačí, pomohou rekonstrukce

Školu na nám. Interbrigády čeká "nový vítr"

Vojenské nemocnici šéfuje manažer roku

Nová technická knihovna narostla do prvního patra

Banditi řádili na Petynce jako na Divokém západě

Osud restaurace na Slamníku pohlídají památkáři

Výstava o kavárnách v letohrádku Hvězda

Komunitní plánování mělo první veřejnou schůzku

Jazzové vzpomínky v Popmuseu

Břevnov hostí pojedenácté plochodrážní elitu

Aritma znovu postupuje

Padesát let spolu

Zahráli si fanfáry

Hanspaulský festival posedmé

25 let "Rooseveltky"

ZŠ Bílá se loučila v bílém

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Komunikační audit našel plusy i mínusy

Městská část hospodařila se ziskem

Do opravené školy Pod Marjánku nastoupí děti později

ČVUT má nové laboratoře

Odcizená auta odhalí počítač

V nádrži uhynuly malé ryby

V Praze 6 přibývají nové ulice, jedna nese jméno legendárního letce Fajtla

Zastupitelé rozhodli o sestěhování škol

Mateřské školy z Petřin mají svoji olympiádu

Armáda se znovu představila dětem

V poháru Prahy 6 zvítězila sportovní škola

Radní "Spiderman"

Městská část hospodařila se ziskem

Hospodaření městské části v loňském roce skončilo ziskem ve výši 171 a půl milionu korun. Příjmy Prahy 6 činily 1 miliardu 378 milionů korun, výdaje pak 1 miliardu 50 milionů korun. Závěrečný účet za rok 2006 schválili v červnu zastupitelé.

"Rozdíl příjmů a výdajů představuje přebytek 326 639 350 korun, z něhož po zahrnutí změn stavu bankovních účtů dostáváme celkový kladný výsledek rozpočtového hospodaření ve výši 171 551 580 korun," vysvětluje místostarosta Jiří Fárek, který je zároveň správcem obecních financí. Zastupitelé současně schválili výsledky vlastní hospodářské činnosti městské části, která skončila výnosem téměř 700 milionů korun.
 
 V oblasti příjmu došlo podle místostarosty Fárka k potěšitelnému nárůstu příjmů z úroků, finančního majetku anebo převodů z hospodářské činnosti. Nad původní předpoklad městská část vybrala více z provozování loterií, z poplatků ze vstupného nebo na poplatcích z ubytovacích kapacit.
 
 Proti tomu se v oblasti výdajů nepodařilo včas realizovat některé zamýšlené akce v předpokládaném termínu, proto nedošlo k čerpání peněz. Ty se však plynule přesunuly do rozpočtu na tento rok. "Například na výrazně nízkém čerpání výdajů pro rozvoj obce se podepsalo zpožděné zahájení stavebních prací na výstavbě podzemních garáží na náměstíčku Wuchterlova ­ Kafkova. Důvodem bylo delší stavební řízení a následný archeologický průzkum," vysvětluje Jiří Fárek. Obdobné potíže spojené s vypracováním projektové dokumentace, s vydáváním stavebního povolení a s aktualizací dendrologických průzkumů byly důvodem poměrně nízkého plnění kapitálových výdajů v kapitole "městská infrastruktura". "Posunula se stavební realizace některých větších akcí jako rehabilitace parku Královka nebo obnova veřejné zeleně na sídlišti Dědina," dodal místostarosta.
 
 Výrazný přebytek v hospodaření zapříčinilo také nadhodnocení očekávaných výdajů u povinných odvodů do fondů společného vlastnictví bytových jednotek u bytů, které zůstaly v majetku obce. "Na přebytkovém výsledku vlastní hospodářské činnosti se podepsal dynamický průběh privatizace bytového fondu. Prodej bytových jednotek v privatizaci, a s tím související platby, výrazně předčily původní očekávání," komentuje stav Fárek.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz