www.praha6.cz
email

Vivat, Břevnov, vivat!

Ohlédnutí za oslavami 100 let Břevnova


Před sto lety vítal císaře v Břevnově tehdejší starosta Jan Kolátor. Císař tehdy Břevnovem projížděl na cestě do Vincentina, ústavu pro postižené děti. Přestože panovník tehdy označil Břevnov za město, břevnovští si tyto dokumenty na úřadech nikdy nevyžádali. „Panovník“ (místní rodák Břetislav Halášek) je po 100 letech přivezl osobně. Cestu z Hradčan do Břevnova si s ním ve společném kočáře projel starosta Tomáš Chalupa.


Na slavnostech lidé nejvíce ocenili milou a klidnou atmosféru, která se lišila od podzimního břevnovského posvícení. Dobu dávno minulou připomínala třeba domácí zvířata v ohradě.


Víkendové trhy u kláštera útočily zejména na chuťové buňky, prodávaly se staročeské pochoutky.


Historie táhne. Během víkendu si lidé zakoupili stovky historických pohlednic starého Břevnova. V C. K. poštovním úřadě si je nechávali orazítkovat. Minulost Břevnova i cestu, jakou za 100 let „ušel“ přiblížily nejen oslavy, ale hlavně výstava ve stanu za kulturním centrem Kaštan.

Když František Josef I. uznal Břevnov městem, obec měla 9 100 obyvatel. Dnes jich má 24 a půl tisíce.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz