www.praha6.cz
email

Rozhovor s Ingrid Kejkrtovou radní Prahy 6

 • Ve Vaší kompetenci je řízení oblasti kultury. Jak byste charakterizovala kulturní politiku Prahy 6?
 • Máte v kompetenci také grantovou politiku směrem k Evropské unii. Jaká je šance Prahy 6 získat dotaci pro městskou část?
 • Do oblasti kultury spadá i ochrana kulturních památek, kterých v Praze 6 není málo. Jak si poradíte s nimi?
 • Ve Vaší kompetenci je řízení oblasti kultury. Jak byste charakterizovala kulturní politiku Prahy 6?
  Praha 6 je známá řadou významných i méně známých kulturních stánků.V současné době je naší snahou nastavit ze strany městské části co nejvíce rovných podmínek pro všechny. To úzce souvisí s grantovou politikou, která je také v mé kompetenci. Pokusíme se vytvořit princip nediskriminace tak, aby se grantová politika otevřela všem, od amatérských souborů až po ty profesionální. Výběr podporovaných subjektů bude maximálně transparentní a hlavním kritériem veřejné podpory pro nás bude zájem občanů.

  Zvláštní pozornost budeme věnovat zájmovým projektům, které zajistí aktivní využití volného času jak dětí a mládeže, tak i dospělých, včetně seniorů.

  Máte v kompetenci také grantovou politiku směrem k Evropské unii. Jaká je šance Prahy 6 získat dotaci pro městskou část?
  Významné je, že letos poprvé může žádat i Městská část Praha 6. To dosud mohly pouze menší městské části. Pochopitelně se o to pokusíme a vybíráme projekty, které by mohly uspět. Například na obnovu zeleně, sportovních ploch, pokusíme se žádat o grant na revitalizaci sídliště Dědina. Záleží i na kvalitě zpracování, abychom obstáli v konkurenci ostatních projektů.

  Do oblasti kultury spadá i ochrana kulturních památek, kterých v Praze 6 není málo. Jak si poradíte s nimi?
  Městská část vždy kladla zvýšený důraz na ochranu památkových zón a rezervací. Součástí Programového prohlášení Rady městské části je i výčet památek, na jejichž rekonstrukci se budeme aktivně podílet. Je to například kolonie Baba, pokračování oprav kaplí na poutní cestě z Lorety do Hájku, nebo úprava prostoru Bitvy na Bílé Hoře. Současný stav mohyly i památečního území je nedůstojný. Obecně pak podporujeme návrat prvků drobné architektury do příslušné čtvrti.

  Městská část má v plánu vyhlásit udílení motivační ceny za nejlepší rekonstrukci historického objektu, dostavbu či vestavbu v historickém prostředí.

   
  © NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
  Šestka
  oficiální noviny městské části Praha 6
  náklad: 56 000 výtisků
  vychází 11x ročně
  Registrační číslo MK ČR 13180
  Od března 2014 vydává:
  Úřad městské části Praha 6
  Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
  IČ: 00063703
  tel. 220 189 111
  www.praha6.cz