www.praha6.cz
email

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

 • Zastupitelstvo rozhodlo, že zruší jesle. Co budou dělat rodiny, které je využívaly?
 • V čele skupinky protestujících proti tomuto rozhodnutí stojí rodič, matka, která nemá bydliště v Praze 6. Jak jim pomůžete?
 • Nedávno byla zahájena distribuce programového prohlášení. Proč to trvalo tak dlouho od voleb?
 • Zastupitelstvo rozhodlo, že zruší jesle. Co budou dělat rodiny, které je využívaly?
  Myslím, že se zde pletou dvě věci dohromady. Jednou je, zda a jak má radnice pomáhat rodinám s dětmi mladšími tří let. Zejména v případě, kdy ze sociálních důvodů rodiče musejí pracovat. Druhou pak, zda to má dělat prostřednictvím „svého“ zařízení. Odpověď na první otázku je jednoznačné ano a radnice je připravena těm, kteří pomoc skutečně potřebují, pomoci. A dokonce víc, než dosud.

  Druhá otázka s tím ale nesouvisí. Neznám jediný důvod, proč by jaksi automaticky měly být obecní, státní jesle lepší než soukromé nebo provozované občanským sdružením nebo třeba církví. Naopak. Už dnes si je občané volí častěji, než obecní. Výsledkem je, že šestkové děti v obecních jeslích „stojí“ daňové poplatníky víc, než kdyby každému z nich platili vlastní chůvu na 24 hodin. Proto obecní jesle rušíme, peníze na podporu těchto rodin však zůstávají.

  V čele skupinky protestujících proti tomuto rozhodnutí stojí rodič, matka, která nemá bydliště v Praze 6. Jak jim pomůžete?
  Je mi líto, ale od toho má svou obec, město, kde bydlí. Tak jako naší povinností je pomoci našim rezidentům, pokud jsou v nouzi a potřebují podporu, tak stejnou povinnost má i obec, kde bydlí. Je třeba si uvědomit, že náklady na provoz těchto jeslí neplatí stát – tedy jakoby všichni občané bez ohledu na bydliště, ale jen Praha 6 (nepřispívá ani město) a tedy jen a pouze její občané.

  Nedávno byla zahájena distribuce programového prohlášení. Proč to trvalo tak dlouho od voleb?
  Protože naším programem není jen soubor slibů či cílů, které jistě jde napsat za měsíc, ale konkrétní projekty, a k tomu přeci jen potřebujete více času. Naší ambicí bylo vytvořit dokument, který bude zprávou o stavu Prahy 6 a definicí jasných cílů včetně cest, času a nákladů, jak jich dosáhnout. Občané v tomto stostránkovém dokumentu najdou i to, jaký postoj radnice zastává k zásadním projektům typu rychlodráha, metro, rozvoj letiště, okruh či dostavba Vítězného náměstí, a to včetně jasně definovaných podmínek, které radnice u těchto projektů vyžaduje.

   
  © NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
  Šestka
  oficiální noviny městské části Praha 6
  náklad: 56 000 výtisků
  vychází 11x ročně
  Registrační číslo MK ČR 13180
  Od března 2014 vydává:
  Úřad městské části Praha 6
  Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
  IČ: 00063703
  tel. 220 189 111
  www.praha6.cz