www.praha6.cz
email

Dejvické divadlem roku

Dejvické divadlo získalo potřetí cenu Alfréda Radoka pro divadlo roku "K našemu velkému potěšení ji získalo v roce, kdy slaví 15. let činnosti," řekla ředitelka divadla Eva Měřičková.

Na cenu bylo za dobu své existence nominováno počtvrté. "Pravděpodobně divadlo cenu získalo za dlouhodobě kvalitní práci, a to jak v oblasti dramaturgie, tak i samotné inscenační tvorby," domnívá se ředitelka. Inscenace Hamlet v režii Miroslava Krobota byla za rok 2006 nominována na inscenaci roku a skončila na druhém místě.

Co považujete za největší úspěch poslední sezóny?
E. Měřičková: "Loňská sezóna byla pro divadlo nejen úspěšná, ale hlavně velmi náročná. Vznikla tři nová představení (Hamlet v režii M. Krobota, improvizační večer Simony Babčákové a hostů Second sekec a dramatizace románu Spřízněni s volbou v režii jednoho z největších současných režisérů J. A. Pitínského) a uvedli jsme i čtvrtou inscenaci hry Z. Egréssyho Šťovík, pečené brambory. Mimořádnou událostí na sklonku roku bylo výměnné hostování s Moskevským divadlem Olega Tabakova. Za největší úspěch považuji zejména to, že se divadlu podařilo získat vedle prostředků městské části Praha 6 i čtyřletý grant od hlavního města, podporu ministerstva kultury a zejména hlavního partnera ČSOB. Bez těchto finančních podpor by divadlo nikdy nemohlo dosáhnout výsledků, kterých dosahuje."

Jaký je současný repertoár?
"Dejvické divadlo má na repertoáru devět inscenací. Diváci si možná všimli v programu i nové součásti repertoáru, tzv. OFF ZÓNY, ve které divadlo nabízí různé hosty nebo jiné umělecké aktivity, mimopražská divadla a podobně."

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz