www.praha6.cz
email

Vítání jara na Hanspaulce: dovádění, burza i koncert

Přestože škola neupadla v uplynulých měsících do zimního spánku ­ deváťáci obhajovali své závěrečné práce, projekt Expedice Tranzit prezentoval veřejnosti výsledky svého půlročního snažení, proběhl týden deskových her a Projektový týden, nyní na jaře se rozbíhá mnoho zajímavých aktivit.

V sobotu 21. dubna začíná již tradiční Hanspaulské dovádění. Jedná se o veselé klání rodinných týmů i jednotlivců v zajímavých disciplínách. Soutěže probíhají ve škole a na školním hřišti, v případě nepříznivého počasí v prostorách školy. Ve stejném termínu, od pátku do neděle, pořádá Klub rodičů Jarní burzu ve školní jídelně.

V rámci školních komunitních aktivit se v sobotu 28. dubna koná 6. ročník fotbalového turnaje HANSPAULCUP na hřišti sousedního sportovního areálu. Informace o pravidlech a přihláškách najdete na www.zshanspaulka.cz nebo v kanceláři školy.

Na konci dubna zavítá do školy Na Hanspaulce skupina anglických studentů z partnerské školy v Cranbrooku. Tato škola má vlastní hudební orchestr a na závěr návštěvy, 30. dubna, se ve školní jídelně uskuteční koncert, který začíná v 15 hodin v jídelně ZŠ Hanspaulka.

V průběhu května a června chystá škola atletické závody Hanspaulská laťka, školní akademii, turnaj žen ve volejbalu a Hanspaulský festival.

Gratulace

Jan Bartošek z hanspaulské 9. B zvítězil v březnu v celopražském kole olympiády v anglickém jazyce, kam postoupil jako vítěz oblastního kola, které se konalo v únoru na ZŠ Emy Destinnové. V celostátním kole přejeme hodně štěstí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz