www.praha6.cz
email

Marie Štěrbová oslavila 102 let

Mít na narozeninovém dortu číslo 102, to už je skutečná událost. Takový dort si mohla dovolit paní Marie Štěrbová, která je nejstarší obyvatelkou Domov důchodců v Šolínově ulici. K významnému jubileu jí gratulovali zaměstnanci domova i příbuzní. S kytičkou ji přišel popřát pevné zdraví také starosta Tomáš Chalupa.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz