www.praha6.cz
email

Ministerstvo vnitra začalo uklízet na Břevnově

Ministerstvo vnitra prozatím dodrželo slib. V říjnu skutečně zahájilo úklid na svých pozemcích od břevnovského kláštera k Vypichu.

„Není to sice v takovém rozsahu, jaký bychom si přáli, ale je pozitivní, že po letech konečně ministerstvo vyslyšelo naše opakované výzvy a práce zahájilo,“ uvedl radní Jan Holický.

Podle něj zatím radnice nepřistoupí k pokutám, které chtěla ministerstvu udělit za to, že se o pozemek několik let nestará nechává ho plný nepořádku. „Ta hrozba zde stále je, pokud by ministerstvo vnitra nevyčlenilo dostatečné finanční prostředky a práce se zastavilo.“

Území je natolik zanedbané, že veřejnou cestu, která přes něj vede, si lidé takřka netroufají používat.

Úklid, který prozatím provádějí pracovníci ministerstva, průběžně kontrolují radniční inspektoři životního prostředí. Práce začaly prořezem náletů a zanedbaných dřevin na zhruba hektarovém pozemku. Probírkou porostu se odkryly hromady odpadu schovaného roštím – umývadla, záchodové mísy, suť a podobně. Skládky by měly být odstraněny do konce roku. „Práce postupují dle harmonogramu a zároveň se snažíme zajistit peníze na úklid pro další rok,“ sdělil tiskový mluvčí ministerstva Vorlíček. V listopadu na končí nájem stavebním firmám, které sem svážely stavební materiál a pozemky se začnou ihned rekultivovat.

Radnice Prahy 6 plánuje, že by se  upravené pozemky v budoucnu daly využít pro břevnovské posvícení.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz