www.praha6.cz
email

Chodníkový program pokračuje

Opravy povrchů chodníků a vozovek, ať již v rámci radničního chodníkového programu nebo v důsledku oprav inženýrských sítí, budou intenzivně pokračovat i v podzimních měsících.

Do října bude dokončena kompletní rekonstrukce ulic Srbská a Pod Kaštany, kde se tím pádem zvýší počet legálních parkovacích míst. Některé ulice zůstavají nadále pouze částečně průjezdné. Po etapách jsou kvůli chodníkovému programu uzavírány ulice Vostrovská a Vilímovská na Hanspaulce, začala také II. etapa rekonstrukce ulice Nad Šárkou. Stále neprůjezdné je Šárecké údolí. Dokončují se povrchy okolí Stamicovy ulice na Petřinách. V ulici V Domcích v Liboci došlo z technických důvodů ke zpoždění pokládky sítí, do zimy ale dostane ulice provizorní povrch a chodníkový program naváže na jaře. Během září začne TSK s budováním prodloužení cyklostezky při Evropské směrem od Horoměřické ulice do Dejvic, které zaplatí městská část.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz