www.praha6.cz
email

Dřevěný domek na Babě si radnice nepřeje

Stálá expozice o funkcionalismu v Praze 6 a o budovách postavených v tomto architektonickém slohu bude ve zrekonstruovaném přízemí Skleňáku.

Definitivní potvrzení této varianty znamená, že podporu Prahy 6 ztratil návrh společnosti Baba, která chtěla pro informační centrum poskytnout prostory dřevěného domku Františka Kavalíra. Ten měl být reinstalován na nároží ulic Matějská a na Ostrohu.

Starosta Tomáš Chalupa proto nařídil, aby se městská část proti rozhodnutí o umístění stavby odvolala. „Hlavní důvod pro výstavbu domku pominul. Funkcionalistickou architekturu včetně modelů osady Baba z roku 1932 bude městská část prezentovat ve Skleněném paláci,“ sdělil Bohumil Beránek, vedoucí odboru územního rozvoje. Podle územního plánu je navíc v uvažovaném území, které se nachází v památkové zóně osady Baba, stabilizovaná plocha parkové zeleně. Podle odvolání Prahy 6 také montovaný dřevěný domek podle Františka Kavalíra nekopíruje ani původní místo ani velikost. Městská část proto žádá magistrát o zrušení rozhodnutí o umístění stavby.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz