www.praha6.cz
email

Prázdniny začaly o pár dní dříve

Školáci měli o dva dny delší prázdniny. Praha 6 totiž hostí účastníky všesokolského sletu.

Školáci z Prahy 6 se mají. Prázdniny si mohou vychutnat o pár dní dříve. Na Norbertově dokonce o celý týden. „Využili jsme nevyčerpané ředitelské volno a rodiče to uvítali,“ říká ředitelka školy Čermáková. Školy totiž bylo nutné včas vyklidit, protože se do nich nakrátko nastěhují účastníci 14. všesokolského sletu, který začíná 1. července. V jedenácti základních školách bude během sletových dnů po třídách a tělocvičnách ubytováno téměř tři tisíce sokolů z různých sokolských žup z celých Čech. Program sletu najdete na straně 20.

 

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz