www.praha6.cz
email

O tom, jak se zachovat v mimořádných situacích ...

... i v ohrožení života se v květnu dozvídali školáci na ZŠ J. A Komenského a ZŠ Interbrigády.

Městská část ve spolupráci s hasiči, zdravotníky a policií zorganizovala celoškolní cvičení, při kterých děti absolvovaly praktickou výuku na jednotlivých stanovištích. Mladší žáci se dozvídali, jak se chránit před úrazy a jak se pohybovat po ulicích. Starší měli také besedu s válečnými veterány. „Praktická cvičení jsou velmi potřebná a děti si během nich zapamatují mnohem více než v lavicích,“ řekl starosta Chalupa, který navštívil školu J. A. Komenského.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz