www.praha6.cz
email

Prospěšný adrenalin

Na ZŠ Norbertov se soutěžilo s paragrafy. Škola se zapojila do projektu sdružení Aliance 18, který má zvýšit právní povědomí školáků, a to nenásilnou cestou, bez zbytečného mentorování. Soutěž Paragraf 11/55 děti bavila a zároveň jim přinesla mnoho užitečného.

Diváci přišli vybaveni jako správní fanoušci transparenty a údernými motivačními hesly. Šest pětičlenných družstev muselo v pěti kolech soutěže prokázat nejen dostatek znalostí, ale i zručnosti. Velký úspěch měly momenty, kdy získali soutěžící pravomoci ředitele "pohádkové školy". Také odhadování věku figurantů mělo určitá úskalí ­ kterému z nich by bylo nezákonné prodat třeba alkohol?

Soutěž doprovázela taneční a sportovní vystoupení. Nejvíce sil mělo v drtivém finiši družstvo devátých tříd Norbertova, které postoupilo do obvodního kola.

Putovní soutěž má několik kol od školních až po obvodní. Akce vyvrcholí v červnu, kdy se utkají vítězná družstva s družstvem senátorů a poslanců a s družstvem novinářů. A to je docela zajímavá a lákavá příležitost.

 

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz