www.praha6.cz
email

Dejvická má zůstat tradiční hlavní ulicí

Dejvická ulice dnes ­ to jsou hlavně banky a obchody. Po šesté hodině večer, kdy obchodníci a instituce zavřou, se ulice vylidní. Podle rozvojových plánů se časem obchodně komerčními zónami stane dostavěná část Vítězného náměstí a na druhé straně Špejchar, který bude zároveň dopravním uzlem. Tam se pravděpodobně přesune většina obchodních aktivit. Mezi nimi vede Dejvická třída. Jaká je její budoucnost? Stane se společenským centrem?

Starosta Tomáš Chalupa se domnívá, že již nyní je nutné zahájit diskusi o budoucnosti Dejvické. "Měla by zůstat tradiční hlavní třídou," říká Chalupa. V březnu pozval ke společnému stolu všechny majitele a spolumajitele domů k neformálnímu setkání a debatě o tom, jakou cestou půjde vývoj na této třídě. Pozvání jich přijalo více než třicet z padesáti.

"V zahraničí je trendem, že právě podobné bývalé nákupní ulice, jako je Dejvická dnes, se přirozeně mění na zóny klidu jako protiváha k velkým centrům. Nabízejí především služby, restaurace, kavárny a podobně," sdělil své zkušenosti Chalupa. Vyzval proto majitele domů, aby se již nyní zamýšleli nad tím, jak oživit místo, kterému velká nákupní centra patrně odvedou zákazníky. "Není dobré se soustředit na budoucnost obchodních center, ale na oživení malých obchodů a živností," navrhoval majitel domu z Dejvické 18. Návštěvnost obchodních komplexů však díky zájmu lidí stále stoupá, a staví se další. V listopadu se otevře Šestka na Dlouhé míli. "Nikdo nechce a ani nemůže zakazovat lidem jezdit do obchodních center. Musíme ale nabídnout konkurenci," namítal Chalupa. Podle starosty navíc "živá" ulice tolik nepřitahuje pouliční kriminalitu, což je například časté vykrádání aut.

Rozhoduje vlastník

Je pochopitelné, že každý vlastník chce ze svého majetku získat co největší zisk. I případě Dejvické je asi snem každého vlastníka mít ve svém domě banku či kasino. "Klíč pro budoucnost je ale v tom, že na Dejvické udržíme život. A ten, při vší úctě k finančním institucím, banky nenabízejí," vybízí k úvaze starosta. Majitelé domů tento názor podpořili, nicméně jejich odpověď byla jednoznačná. Shodli se v tom, že pouze díky nájemcům, kteří jsou pro ně finančně zajímaví, mohou kompenzovat ztráty z regulovaného nájemného. "Dokud je regulované nájemné, každý vlastník je rád za nebytové prostory, a třeba za tu banku, která mu vydělá na správu domu," řekl pán domu z Dejvické 15. Změní se jejich postoj poté, co poslanci schválili, že od ledna mohou nájmy narůst až o 14 procent?

Ulice má oslovit chodce

O tom, jak majitelé domů se svými nemovitostmi naloží, rozhodují pouze oni sami. Všichni přítomní se shodli, že do Dejvické je třeba přinést prosperitu a udržet ji jako tradiční hlavní třídu. Ulice by měla zaujmout svou atraktivitou i nabídkou. Po dobré zkušenosti z Dejvické demarkační se radnice pokusí přitáhnout pozornost kulturní nabídkou. Již 8. května se na Dejvické uskuteční koncert vážné hudby a den předtím velký majáles, který organizuje městská část společně s ČVUT u příležitosti výročí 300 let od založení školy. "Dejvická ulice bude vždycky významná, byť jako spojnice dvou důležitých částí," říká tiskový mluvčí radnice Martin Šalek. To, že se již nyní přemýšlí o tom, jak Dejvickou oživit, je logické.

Starosta také vyzval všechny přítomné, aby se zapojili do antisprejerového programu Prahy 6. Jeho součástí je bezplatný monitoring nemovitostí a odstranění sprejerských graffiti.

Posezení na ulici

K oživení ulic chce radnice přispět i nižší taxou, kterou nabízí majitelům restaurací za zábor chodníků u předzahrádek. Restaurací na chodníku se naopak bojí nájemníci v domech. "Myslí někdo na lidi, kteří nad těmito venkovními hospůdkami žijí? Nikdo nedal jasná pravidla k jejich provozování v nájemních domech. Domovní řád nebo zavírací doba, to je zřejmě přežitek. U nás je provoz klidně do půlnoci i déle. Kdyby byla jasně vymezena pravidla a kontrolováno jejich dodržení, nic proti předzahrádkám," míní paní Neumannová z ulice Charlese de Gaulla. "Slevu získají pouze ti, kteří dodrží podmínky. Nejen provozní, ale i vizuální," souhlasí starosta s tím, že je nutné dodržovat jasná pravidla.

"Posezení na slunci se nedá nahradit sebeútulnější kavárnou v suterénu obchodního centra," domnívá se obyvatelka Dejvic Hanka Kracíková, kterou jsme oslovili na ulici. "Ještě kdyby tady nebylo to parkoviště," podotkl k tomu další z kolemjdoucích.

 

 

Jaká je budoucnost centra Dejvic?

 

Výsledná podoba Dejvické ulice se teprve hledá a tyto představy procházejí vývojem. Již v minulosti se zvažovaly různé varianty.

Zde jsou některé z nich:

  • S tramvají: dnes již překonaná studie z poloviny 90. let navrhovala přemístit tramvaj ze Svatovítské ulice do Dejvické. Ta by se stala pěší zónou s tramvají. Mezi Hradčanskou a Dejvickou by byla zastávka.
  • Pěší obchodní třída: tato varianta předpokládala, že by z Dejvické zmizely řady zaparkovaných aut. V místě, kde se spojuje Dejvická, Jaselská a Čkalova ulice (lidově náměstí "u tří rohů"), by vzniklo podzemní parkoviště s bočními vjezdy. Tím by se z Dejvické stala pěší zóna se zelení, stromy a lavičkami k odpočinku.

 

Dejvická = bankovní ulice?

 

Čeho je dnes nejvíce:

peněžní ústavy:  10x   prodejna s obuví: 3x
květinářství: 3x   zlatnictví: 3x
kasino: 2x   potraviny: 3x
kavárny: 2x   divadlo: 2x

  

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz