www.praha6.cz
email

X. Pražský Rallye sprint

V prosinci se konal již 10. ročník automobilových závodů pod názvem X. Pražský Rallye Sprint. První část závodu se jela v okolí Zadní Kopaniny a Řeporyjí. Poté se závodníci přesunuli za běžného provozu ke Strahovskému stadionu, kde se jely rychlostní zkoušky.

Diváci se měli skutečně na co dívat. Závodnici předváděli u uměle vytvořených zpomalovacích retardérů riskantní kousky. Bylo však vidět, že jsou skutečnými mistry v řízení a  nástrahy zvládli bez větších problémů. Sympaticky působili i ti jezdci, kteří v průběhu rychlostní zkoušky poškodili pneumatiku, přesto závod nevzdali. Jejich řidičské umění na třech pneumatikách diváky nadchlo.

 Oproti minulému roku nedošlo k žádné nehodě a diváci si závod mohli nerušeně vychutnat. Někteří z nich si neuvědomovali nebezpečí v místech, odkud je pořadatele marně posílali do bezpečných zón. Kromě pořadatelů na místě akci zajišťovali strážníci OŘ MP Praha 6 a Policie ČR, a tak se bezpečnost při závodech podařilo udržet až do závěru závodu. X. ročník této zajímavé motoristické podívané lze označit za zdařilý.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz