www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200602.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Prodloužení metra jde do plánu Prahy

Třídění odpadu se rozšiřuje

Přátelství s Japonci trvá

Pozvánka do knihovny

Asociace průvodců zve na prohlídku Prahy

Do školky nanečisto

Za naší a africkou kulturou

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Lovecký letohrádek v oboře býval malým hradem

Beachházená i v zimě

Včera neděle byla ...

Školáci pomohou počítat pražské veverky

Výročí v klášteře

Ocenění pro Dubový Mlýn

Ondřej Hejma: Jedu si po dvou kolejích

Zima na šestce: pro každého trochu jiná

Nekonečný úklid

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Ulice by mohly ožít restauracemi

Živnostenský odbor uložil pokuty za čtvrt milionu

Ze zastupitelských klubů

Radary na šestce: pokuty za 5 milionů

Na skleničku s velvyslanci

Praha 6 má další kamery, mají omezit hlavně vykrádání aut

O kamerovém systému s předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

Prvňáčci byli u zápisů do škol

Školáci si vylepší učení díky grantu

Předzahrádky na Dědině: lidé nechtějí lavičky

Všímavý soused dopadl muže, který okrádal důchodce

V přízemí Skleňáku budou svatby i kavárna

Je lékařská péče na pohotovosti kvalitní?

V TyfloCentru Praha pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem

Nekonečný úklid

Přes třicet kubíků odpadků bylo vyklizeno během čtrnáctidenní akce u kláštera v Břevnově, zaměřené na průklest a odstranění náletových nebo uschlých dřevin.

Radnice Prahy 6 na sklonku loňského roku vyhlásila několik "úklidových" akcí, které měly za cíl pročistit zarostlé nebo neudržované plochy na třech vybraných místech.

Jedním z těchto míst se stalo i prostranství v těsné blízkosti břevnovského kláštera, na němž se pravidelně v říjnu rozkládá část atrakcí břevnovského posvícení. Zde však šlo nejen o odstranění náletových dřevin, ale rovněž o úklid mikroskládek, které se zde po léta hromadily. To, jaké "poklady", a především v jakém množství, se zde ukrývaly, však překvapilo všechny zúčastněné. Ze skládek by se dalo patrně poskládat vybavení do celého bytu včetně dlaždiček do koupelen, budíku, nočníčku a dalších "roztomilostí". Občané si zkrátka za ta léta zvykli odkládat harampádí právě sem. Bohužel, podle slov jedné kolemjdoucí, hlavně ti, kteří bydlí nedaleko. Do sběrného dvora je to pro ně zřejmě příliš daleko.

Přesto: skládka byla odklizena, náletové dřeviny pokáceny a rovněž odvezeny, a to vše asi proto, aby, ještě v průběhu prací, se zde objevila opět ­ jedna rozbitá židle, dvoje dvířka od lednice a v samém závěru lednice takřka celá. Je vidět, že zvyk je železná košile.

 -pta-

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz