www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200602.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Prodloužení metra jde do plánu Prahy

Třídění odpadu se rozšiřuje

Přátelství s Japonci trvá

Pozvánka do knihovny

Asociace průvodců zve na prohlídku Prahy

Do školky nanečisto

Za naší a africkou kulturou

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Lovecký letohrádek v oboře býval malým hradem

Beachházená i v zimě

Včera neděle byla ...

Školáci pomohou počítat pražské veverky

Výročí v klášteře

Ocenění pro Dubový Mlýn

Ondřej Hejma: Jedu si po dvou kolejích

Zima na šestce: pro každého trochu jiná

Nekonečný úklid

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Ulice by mohly ožít restauracemi

Živnostenský odbor uložil pokuty za čtvrt milionu

Ze zastupitelských klubů

Radary na šestce: pokuty za 5 milionů

Na skleničku s velvyslanci

Praha 6 má další kamery, mají omezit hlavně vykrádání aut

O kamerovém systému s předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

Prvňáčci byli u zápisů do škol

Školáci si vylepší učení díky grantu

Předzahrádky na Dědině: lidé nechtějí lavičky

Všímavý soused dopadl muže, který okrádal důchodce

V přízemí Skleňáku budou svatby i kavárna

Je lékařská péče na pohotovosti kvalitní?

V TyfloCentru Praha pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem

Školáci si vylepší učení díky grantu

Téměř čtyři a půl milionu korun jako grant z Evropských sociálních fondů získaly čtyři základní školy v Praze 6: ZŠ náměstí Interbrigády, ZŠ Červený Vrch, ZŠ Pod Marjánkou a ZŠ Emy Destinnové.

Ředitelé těchto škol ­ Jindřich Kitzberger, Jana Matoušová, Marcela Pácalová a Ludmila Fišerová společně vypracovali pro své žáky na druhém stupni vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti. V průběhu dvou let budou program pilotně ověřovat.

Program je zaměřen na práci žáků s textem a jeho cílem je příznivě ovlivnit schopnost vlastního učení. "Tuto možnost nabízíme co nejširšímu spektru žáků od talentovaných až po žáky s handicapem," sdělila Jana Matoušová, ředitelka bezbariérové ZŠ Červený Vrch a dodala: "Evropská Unie totiž podporuje rovné příležitosti pro všechny děti."

Ředitelky škol s rozšířenou výukou jazyků Marcela Pácalová a Ludmila Fišerová shodně doufají, že pomocí nových metod zintenzívní na svých školách výuku cizích jazyků: "Žáci budou pracovat v polyfunkční učebně s pěti počítači připojenými na internet a vybavenými knihami a časopisy. Taková učebna bude na každé ze čtyř jmenovaných škol vybavena z peněz grantu, ostatní peníze budou dotovat asistenta a všechny učitele, kteří budou program ověřovat v rámci svých předmětů."

Koordinátorem celého projektu je ředitel z ZŠ nám. Interbrigády Jindřich Kitzberger. "Vypracovat zadání grantu nebylo lehké, program vychází z mnoha teoretických dokumentů jako je např. Lisabonská strategie (směry a cíle EU ve vzdělávání) nebo Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha), ale je nastaven pro praktické potřeby dětí a učitelů," říká. Podle něj bude výstupem programu mimo jiné lépe připravit žáky základních škol na další studijní dráhu i na život a práci ve vícejazyčné Evropě i ve společnosti, zaměřené na stálé zvyšování vzdělanosti a informovanosti občanů.

 

Další učebny s počítači a připojením na internet přibudou díky grantu na čtyřech základních školách.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz