www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200602.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Prodloužení metra jde do plánu Prahy

Třídění odpadu se rozšiřuje

Přátelství s Japonci trvá

Pozvánka do knihovny

Asociace průvodců zve na prohlídku Prahy

Do školky nanečisto

Za naší a africkou kulturou

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Lovecký letohrádek v oboře býval malým hradem

Beachházená i v zimě

Včera neděle byla ...

Školáci pomohou počítat pražské veverky

Výročí v klášteře

Ocenění pro Dubový Mlýn

Ondřej Hejma: Jedu si po dvou kolejích

Zima na šestce: pro každého trochu jiná

Nekonečný úklid

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Ulice by mohly ožít restauracemi

Živnostenský odbor uložil pokuty za čtvrt milionu

Ze zastupitelských klubů

Radary na šestce: pokuty za 5 milionů

Na skleničku s velvyslanci

Praha 6 má další kamery, mají omezit hlavně vykrádání aut

O kamerovém systému s předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

Prvňáčci byli u zápisů do škol

Školáci si vylepší učení díky grantu

Předzahrádky na Dědině: lidé nechtějí lavičky

Všímavý soused dopadl muže, který okrádal důchodce

V přízemí Skleňáku budou svatby i kavárna

Je lékařská péče na pohotovosti kvalitní?

V TyfloCentru Praha pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem

Živnostenský odbor uložil pokuty za čtvrt milionu

Živnostenský odbor Úřadu městské části provedl v loňském roce na území Prahy 6 celkem 781 kontrol. Uložil celkem 251 blokových pokut právnickým i fyzickým osobám v celkové výši 243 tisíc korun.

Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností uložených živnostenským zákonem, na dodržování zákona o ochraně spotřebitele a zákona o spotřebních daních. Kontrolovalo se především dodržování § 31 živnostenského zákona (bazary, zastavárny, autovrakoviště) a povinnosti vyplývající z tržního řádu. V Praze 6 jsou tržiště na Vítězném náměstí, Hradčanské a Dejvické ulici.

Kontroly zahrnuly také dodržování zákona o cestovním ruchu, zejména pokud se jedná o povinné pojištění cestovních kanceláří a podnikání zahraničních fyzických osob a právnických osob, kde je statutárním orgánem cizinec. Živnostenský odbor nemusel zahájit žádné správní řízení, ani pozastavit nebo zrušit provozování živnosti či živnostenského oprávnění. Nebylo ani nutné předat oznámení orgánům činným v trestním řízení. Stížností řešil živnostenský odbor celkem 32, z toho 22 oprávněných. Podnětů od občanů na živnostenský odbor přišlo 198 a z toho 163 jich bylo využito v činnosti odboru.

Především jako službu pro podnikatele a živnostníky rozšířila radnice úřední hodiny na živnostenském odboru. "K dosavadním úředním dnům, které jsou v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin už rok mohou občané řešit své záležitosti spojené s podnikáním a živností i ve čtvrtek dopoledne od 8 do 12 hodin," sdělila tajemnice úřadu L. Pokorná. Další službou je možnost platit na živnostenském odboru veškeré správní poplatky bezhotovostně pomocí platební karty.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz