www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200601.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Soutěž letadel pomůže snížit hluk

Barokní zámeček sloužíval nemocným

"Nový" Hendlův dvůr zachová restauraci a náměstíčko

Vánoce Prahy 6 se líbily dětem i dospělým

Gymnasté z Dlabačova jsou nejlepší v republice

Waldorfské třídy: přednášky i jarmark

Mistrovské tituly ve squashi na Strahov

V zimě do muzea zlaté horečky

Den otevřených dveří v ZŠ náměstí Interbrigády

Varhany pro klášter se staví, sbírka se plní

Účastníci osvobození mohou žádat o příspěvek

Takový byl rok 2005 v Praze 6...

Kovoví andělé v kavárně

Opravené zvoničce chybí strom

Vyšší přídavky, nový správní řád

Novoroční rozhovor se starostou Tomášem Chalupou

Dělení peněz pro letošní rok: nejvíce dostanou školy

Radnice dá práci nezaměstnaným a bezdomovcům

Ze zastupitelských klubů

Zápisy do prvních tříd základních škol letos v jednotně v únoru

Nemocniční lůžka pro Prahu 6

Po Ořechovce se již jezdí mnohem pomaleji

Václav Havlíček rektorem ČVUT

Městská část prodala poslední půdy

Florbalisté zabodovali v anketách o nejlepší hráče

Blikající přechod v Ruzyni chrání hlavně děti

Ještě letos budou lidé nakupovat v Šestce

Máchovská zření Františka Doležala

Vyšší přídavky, nový správní řád

Pravidelně se začátkem roku dochází pod vlivem nových nařízení ke změnám, které se dotýkají občanů. Co mohou lidé od ledna čekat a v jakých oblastech, vysvětluje tajemnice Úřadu městské části Lenka Pokorná.

S novým rokem se zvýšila částka životního minima a lidem se zvyšují důchody...

Ano, v této souvislosti se budou přepočítávat také dávky sociální péče, které se také zvednou. Stejně tak příspěvek při péči o blízkou osobu a úhrady za pečovatelské služby. Tyto změny má na starosti odbor sociálních věcí. V průběhu roku také budeme informovat rodiče o možnosti požádat o jednorázový příspěvek 1000 korun na školní potřeby.

Od ledna přešla činnost veřejné opatrovnice z pečovatelské služby na úřad. Co to znamená?

Toto se týká občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům nebo s jejím omezením. Práci bude i nadále vykonávat paní Kozderová, která je občanům k dispozici v kanceláři č. 1 v přízemí budovy našeho úřadu.

Jak pokračuje výměna občanských průkazů?

V letošním roce končí platnost všech občanských průkazů vydaných do 31. 12. 1996. Lidé si je mohou měnit v průběhu roku, žádost však musí podat nejpozději do konce listopadu, neboť měsíc trvá vyřízení žádosti.

Od září se začnou vydávat cestovní doklady s biometrickými údaji. Snímat se bude obličej s údajem o obvodu hlavy. K tomu bude zřízen bezoblužný kiosek v oddělení pasů. Výměna pasů nebude povinná u těch dokladů, kde neskončila platnost v nich uvedená.

V lednu začal platit nový správní řád, který upravuje postup ve správním řízení. Co znamená pro občany?

Správní řád se dotýká občanů, kteří se dostanou do přestupkového řízení. Jde o úplně nový systém, právní norma obsahuje 184 paragrafy oproti starému, který jich měl 85. Správní řád velmi podrobně upravuje postup ve správním řízení a jednotlivé úkony, takže klade velké nároky na úředníky i na účastníky řízení. Na úřadu městské části je k dispozici a každý, kdo chce chránit své zájmy, má možnost se s ním seznámit.

Jaké jsou další změny v práci úřadu?

Uživatelé internetu jistě ocení, že všechny písemnosti, které jsou vyvěšeny na úřední desce úřadu, budou zveřejňované také na internetových stránkách www.praha6.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz