www.praha6.cz
email

Vzpomínka na veterány

Lidé v Dejvicích si připomněli Den Veteránů, který připadá na 11. listopad. Pietního aktu u památníku na Vítězném náměstí se zúčastnili kromě představitelů Prahy 6 zástupci armády, legionáři a členové Českého svazu bojovníků za svobodu a váleční veteráni.

Společně vzpomenuli na hrdinství legionářů, kteří položili na východních i západních frontách svůj život za obnovu demokracie a svobodu Československa. „V hluboké úctě se skláním před památkou těch, kteří v tomto velkém boji za záchranu lidskosti padli, byli popraveni či umučeni a kteří se dnešního výročí nedožili,“ řekl starosta Tomáš Chalupa.

Pomník na Vítězném náměstí byl odhalen přesně před rokem. Za tu dobu se u něj zastavilo několik prezidentů z jiných států a zahraničních delegací. Svou funkci dobře plní instalovaný infostánek, který je jeho součástí a obsahuje historické údaje. Za dobu, co stojí, bylo zaznamenáno přes tisíc dotazů.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz