www.praha6.cz
email

Domov v Liboci ukázal život uvnitř

Velmi milou a dojemnou výstavu si mohli lidé prohlédnout během celého listopadu ve výstavních prostorách Písecké brány. Soubor více než sedmdesáti fotografií Vlastimila Malého velmi autenticky zobrazil život klientů Domova svaté Rodiny v Liboci.

Fotograf, který již léta s domovem spolupracuje, dokázal neuvěřitelně citlivým způsobem zachytit život těžce fyzicky i mentálně postižených lidí, klientů tohoto zařízení. „Z jejich pohledů je cítit touha po životě, jinde naopak smutek nereagujícího člověka,“ řekla při vernisáži zástupkyně ředitele Švancara, paní Ludmila Ledererová. „Jsem ráda, že městská část umožnila pořádat tuto výstavu, protože je třeba, aby se o nás v Praze 6 vědělo. Naši lidé odvádějí obrovský kus práce a jsme rádi, že ji můžeme ukázat veřejnosti,“ dodala.

Při otevření výstavy nechyběla sestra Akvinela, bez níž by zařízení nevzniklo a která jej dlouho vedla. Poděkovala autorovi za pravdivé fotografie, které mohou otevřít cestu k dnešním pacientům. Domov Svaté rodiny má nyní přes sedmdesát klientů a na jeho provoz pravidelně finančně přispívá i městská část.

Součástí výstavy byl i prodej výrobků z pracovních dílen domova. Keramika, obrázky na textilu i košíkářské výrobky byly tak pěkné, že by se daly srovnat s výkonem profesionálů. „Pro naše klienty je často důležitější cesta k výrobku a prožitek z práce, spíš, než výsledek,“ domnívá se zástupkyně Ledererová. Zakoupením výrobků mohli lidé finančně Domov podpořit. Další možnost mají 10. 12. na aukci ve Vinárně U Střelců na Vinohradech.

  

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz