www.praha6.cz
email

Výzva aneb získejte zajímavou knihu

Na kulturní mapě Prahy 6 přibyla nová souřadnice – Divadlo Semafor. Nejde o nový kulturní stánek. Bývala zde proslulá tančírna Globus, definitivně zavřená začátkem 60. let.

Radnice prosí o spolupráci všechny spoluobčany, kteří se chtějí podílet na vzniku nové a jistě zajímavé knihy o minulosti tohoto objektu v Dejvické ulici. Stačí, když zapůjčí libovolné fotografie (vč. znaku) ukazující Palác Globus v době, kdy zde byla funkční tančírna. Vítány jsou nejen fotografie, ale i zajímavé zážitky či vzpomínky vztahující se k provozu tančírny.

Se svými fotografiemi či sepsanými zážitky se prosím obracejte na Informační kanceláře ÚMČ (Čs. Armády 23, Bělohorská 110, Vlastina 14 nebo Čílova 9).

Ti z Vás, jejichž materiály budou v připravované knize použity, získají knihu podepsanou panem Jiřím Suchým zdarma. Veškeré materiály budou samozřejmě nepoškozené vráceny.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz