www.praha6.cz
email

Ceny dalších bytů schváleny

V rámci prodeje bytového fondu schválili v prosinci zastupitelé změnu cen dalších domů k prodeji.

Celkem se jedná o 145 bytových jednotek v pěti domech v Banskobystrické ulici č. 2081/9, 2082/7, 2083/5, 2084/3, 2085/1, dům v Podbabské č. 994/8, a dům v Terronské č. 814/33. Tyto domy jsou v pořadí prodeje na 105. – 107. místě. Cena bytů v Terronské a Podbabské poklesla o 20% po zohlednění kvalitativních faktorů a po digitálním přeměřování pro prohlášení vlastníka. Naopak ceny bytů v Banskobystrické se při aktuálním zohlednění kvalitativních kritérií o 10% zvýšily. „Znalci procházeli dům po domu a vše zdokladovali. Podle schválených kritérií byty zařadili do vyšší kategorie,“ vysvětlila místostarostka Marie Kousalíková. Domy mají kompletní inženýrské sítě, snadno dostupné obchody, městskou dopravu, blízko jsou školy, služby i kulturní zařízení. Zvýšení cen podrobně vysvětlí nájemníkům zástupci radnice na informační schůzce.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz