www.praha6.cz
email

Loupeže v Dejvicích řeší soudy i policie

Největší poštovní loupež v české historii, při níž před osmi lety ukradli neznámí lupiči z pobočky dejvické pošty zhruba osmadvacet milionů korun, se znovu dostala před soud. Ten rozhodl, že tehdejší vedoucí této pobočky Vítězslav Kovařík lhal ve svých svědectvích proti dvěma pokladníkům. Při vyšetřování tvrdil, že otevírání okna, kterým se pak maskovaní lupiči dostali do úřadu, bylo zakázané.

Za porušení předpisů tehdy přišli zaměstnanci o práci. Žádný takový předpis však neexistoval. Kovařík teď kvůli své křivé výpovědi ztratil pro změnu svobodu. Soud ho poslal na rok do vězení. Skuteční pachatelé loupeže však stále zůstávají na svobodě.

Policii se naopak podařilo zadržet muže, který se přiznal k  přepadení v bance na Dejvické letos v únoru. Vyhrožoval pracovnicím výbušninou a požadoval peníze. Nakonec se zalekl a odešel s prázdnou. Do vězení nyní může jít až na deset let.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz