www.praha6.cz
email

Rok 2005 připomene významná jubilea

„Tento rok bude více než jindy rokem bilančním. Kromě toho, že pátým rokem budeme žít v novém tisíciletí, připomeneme si také řadu významných mezníků. Od konce světové války uplyne šedesát let a zároveň to bude osmdesát pět let, kdy bylo rozhodnuto, že se převážná část území, tvořící dnešní Městskou část Praha 6, stane součástí hlavního města,“ oslovuje starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa občany ve svém příspěvku v novém kalendáři, který vydala radnice pro rok 2005.

Den, kdy byl zákon o připojení v roce 1920 podepsán, vnímá městská část jako den svého vzniku. Pravidelně 4. září uděluje čestná občanství významným osobnostem působícím nebo žijícím v Praze 6. Kalendář ve velmi reprezentativním provedení připomíná tyto osobnosti na svých listech během celého roku. „Jde o mimořádnou shodu okolností. Městská část dosud udělila jedenáct ocenění Čestný občan a jednu Cenu městské části. Máme tedy celkem dvanáct oceněných osobností. A rok má dvanáct měsíců. Proto se touto formou radnice pokusila na tak vzácnou konstelaci zareagovat,“ vysvětlil tiskový mluvčí radnice Martin Šalek.

Kalendář vyšel nákladem 1500 kusů. Je zdarma a jeho distribuce probíhá prostřednictvím všech informačních kanceláří radnice.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz