www.praha6.cz
email

Loď Tajemství pluje dál pod vlajkou Prahy 6

Radní Prahy 6 prodloužili Divadlu bratří Formanů nájem tlačného člunu „divadelní lodi“ o další tři roky.

Zároveň schválili dodatek ke smlouvě, který divadlo zavazuje uspořádat každý rok zdarma tři představení pro děti, mládež a seniory v rámci kulturních či jiných veřejně prospěšných aktivit městské části. Také zdravotně postižení občané Prahy 6 budou mít na veřejná představení konající se na lodi vstup zdarma.

Divadelní loď Tajemství, na které Formanové pořádají svá představení, kotví v Podbabě, odkud každoročně vyráží do měst na Vltavě a Labi s úspěšným představením „Nachové plachty“. Divadelní loď je ve skutečnosti jen 70 m dlouhou plechovou vanou, která kdysi sloužila pro převoz písku. Nemá vlastní pohon, a tak pro jeho přesun musí být najímán tlačný remorkér. Uvnitř je však plnohodnotným divadlem se stupňovitým hledištěm.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz