www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200507.pdf
(formát PDF, velikost 2.4 MB)

Plánovaný obchvat uleví Vítěznému náměstí

Na Červeném Vrchu se loučili se školou pohádkou

Letohrádek Hvězda stavbou připomíná pevnost

Do obory se vrátil rybníček

Do centra komunitních aktivit i o prázdninách

Komunitní plánování zohlední místní potřeby

Dětský den Prahy 6 - cirkusová zábava

Na Ladronce se otevře občerstvení již v létě

Koupaliště Petynka bude mít WiFi připojení

Hanspaulkou zněla hudba

Rokenrolový mistr je z Liboce

Basebalisté Kotlářky zvítězili ve Francii

Svatá Markéta je patronka ploché dráhy

Koncert na památku Miroslava Kokošky

Hřiště zatím jen pro školu a sportovní oddíl

Základní škola Pod Marjánkou žila 16. stoletím

Praze 6 je letos 85 let

Slovo starosty červenec/2005

Lidé mohou budovat garáže pomocí grantu

Letiště konečně přesouvá lety mimo Prahu 6

Rozhovor s René Pekárkem a Jiřím Fárkem

Ze zastupitelských klubů

Příznivější otevírací doba v kancelářích energetiků

Opravy chodníků uzavřou části ulic

Kluby dostaly peníze na opravy

Stop graffiti po pěti letech: poničených domů výrazně ubylo

Armáda umožní parkovat v bývalém autobazaru

Praha 6 má vlastní logo

Stavba centra na Vypichu může začít

Legionáře ocenili ministři obrany

Komunitní plánování zohlední místní potřeby

Na výzvu magistrátu se Praha 6 zapojila do procesu komunitního plánování. Jako první se naše městská část začne věnovat sociální oblasti.

Díky metodě komunitního plánování se budou moci výhledově zpracovávat materiály se zohledněním místních podmínek a zvláštností. Vytvoří se tak systém, který je schopen reagovat na změny potřeb a zájem obyvatel. "Nový systém sociálních služeb na místní úrovni by měl odpovídat zjištěným místním potřebám a zároveň zajišťovat, že finanční prostředky vynakládané na sociální služby budou efektivně využívány," uvedla místostarostka Trnková, která má sociální oblast Prahy 6 na starosti. Hlavní město bude koordinátorem procesu a zároveň zajistí služby, které není možné zajistit z úrovně městských částí. Proces komunitního plánování předpokládá vznik pracovních skupin, tzv. triád, ve kterých budou zastoupeny tři strany: příjemci sociálních služeb, jejich poskytovatelé a obec jako zadavatel. V současné době na úřadu městské části probíhá sestavení této triády, která by měla být v rámci projektu "Vzdělávání úředníků komunitního plánování sociálních služeb v m. č. Prahy" proškolena Městským centrem sociálních služeb a prevence. Na projekty vzniklé právě na základě komunitních plánů bude možné žádat i finanční příspěvky z evropských strukturálních fondů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz