www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200507.pdf
(formát PDF, velikost 2.4 MB)

Plánovaný obchvat uleví Vítěznému náměstí

Na Červeném Vrchu se loučili se školou pohádkou

Letohrádek Hvězda stavbou připomíná pevnost

Do obory se vrátil rybníček

Do centra komunitních aktivit i o prázdninách

Komunitní plánování zohlední místní potřeby

Dětský den Prahy 6 - cirkusová zábava

Na Ladronce se otevře občerstvení již v létě

Koupaliště Petynka bude mít WiFi připojení

Hanspaulkou zněla hudba

Rokenrolový mistr je z Liboce

Basebalisté Kotlářky zvítězili ve Francii

Svatá Markéta je patronka ploché dráhy

Koncert na památku Miroslava Kokošky

Hřiště zatím jen pro školu a sportovní oddíl

Základní škola Pod Marjánkou žila 16. stoletím

Praze 6 je letos 85 let

Slovo starosty červenec/2005

Lidé mohou budovat garáže pomocí grantu

Letiště konečně přesouvá lety mimo Prahu 6

Rozhovor s René Pekárkem a Jiřím Fárkem

Ze zastupitelských klubů

Příznivější otevírací doba v kancelářích energetiků

Opravy chodníků uzavřou části ulic

Kluby dostaly peníze na opravy

Stop graffiti po pěti letech: poničených domů výrazně ubylo

Armáda umožní parkovat v bývalém autobazaru

Praha 6 má vlastní logo

Stavba centra na Vypichu může začít

Legionáře ocenili ministři obrany

Rozhovor s René Pekárkem a Jiřím Fárkem

Rozhovor s předsedou kontrolního výboru René Pekárkem a předsedou finančního výboru Jiřím Fárkem

Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok 2004. S jakým výsledkem skončilo hospodaření městské části?

Úhrn příjmů za rok 2004 byl 1.072,6 milionů korun, výdaje pak 1.129,7 milionů. Hospodaření naší městské části tedy skončilo schodkem pouze 57,1 milionů korun oproti plánovanému schodku 325 milionu. Na tuto skutečnost mělo největší vliv, že plánované výdaje nebyly dočerpány. Z celkové sumy příjmů činily daňové příjmy 80,6 mil. Kč, nedaňové 71,2 mil. Kč. Dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a ze státního rozpočtu představovaly částku ve výši 589,4 milionu korun.

Plánovaný schodek v rozpočtu městské části za loňský rok byl krytý uloženými finančními rezervami z minulých let. Z toho je zřejmé, že Praha 6 hospodaří rozumně a v rámci svých možností. Důležité je, že se nijak nezadlužuje a splatila veškeré úvěry a půjčky a nové nehodlá přijmout. (J. Fárek)

Co je příčinou toho, že městská část nemá žádné dluhy?

I přes poměrně značné a rostoucí výdaje rozpočtu je krytí všech těchto výdajů vždy dostatečně zajištěno zdroji vlastními. Těmito zdroji jsou příjmy rozpočtu (tj. dotace od hl. m. Prahy, daňové a nedaňové příjmy) a příjmy z podnikatelské činnosti vznikající především z pronájmů a prodejů majetku. Ze zdrojů získaných prodejem majetku bylo do rozpočtu Prahy 6 převedeno celkem 331,4 milionů korun.

Praha 6 je vlastně i přes nemalé výdaje dokonce v pozici opačné, kdy současné příjmy tyto výdaje převyšují a namísto přijímání úvěrů MČ Praha 6 úspěšně zhodnocuje volné finanční prostředky.

Jak měla městská část zajištěnu kontrolu hospodaření?

Hospodaření je průběžně kontrolováno metodami a postupy dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Působí zde vnitřní kontrolní systém úřadu, jehož účinnost mimo jiné sleduje interní auditor. Současně je pravidelně přezkoumáváno hospodaření odborem kontrolních činností magistrátu. Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 6 si v plánu své činnosti vyhrazuje prostor pro zařazení kontroly některých významných operací. Veškerá dosavadní zjištění, včetně závěrů externích kontrol mi dovolují konstatovat, že všechny hospodářské procesy jsou transparentní a vykazované výsledky jsou správné.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz