www.praha6.cz
email

Školáci se cvičili pro případ nebezpečí

Jak se zachovat při požáru nebo u nehody již dobře vědí žáci Základních škol T. G. Masaryka v Ruzyni i B. Juáreze v Dejvicích. Vědí, jak se chránit před úrazy, s čím se mohou obrátit na policii a dokonce tuší, jak by se měl člověk zachovat, pokud jej na dovolené překvapí například zemětřesení.

Tyto znalosti a dovednosti získali během celodenního školního cvičení, zaměřeného na ochranu člověka za mimořádných událostí. Praktický kurz zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Prahy ve spolupráci se záchrannou službou, policií, kynology i válečnými veterány a do škol jej objednala radnice. Na průběh celoškolního cvičení se zašel podívat i starosta Tomáš Chalupa. „Každý rok chceme cvičení zajistit ve dvou základních školách. Znát například základy první pomoci je pro každého hrozně důležité,“ vysvětlil starosta. První cvičení se uskutečnilo již vloni v ZŠ Marjánka a velmi se osvědčilo, proto v něm radnice hodlá postupně pokračovat na všech základních školách.

 

Umět poskytnout první pomoc jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by měli lidé znát. V rámci celodenního cvičení se ji proto učí školáci v Praze 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz