www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

Rozhovor s Michaelou Maláčovou

Praha 6 přivítala advent

Památník veteránům dominantou Vítězného náměstí

Hadovku ocenila i Livia Klausová

Služebna strážníků je i na Petřinách

Senátor Karel Schwarzenberg

Americký velvyslanec si prohlédl nové třídy

Koncert tanečních škol Praha - Weiden

Křišťálový kámen byl zaslouženou odměnou

Prohlédněte si Prahu 6 z ptačí perspektivy

Akutní zdravotní stavy obyvatel Prahy 6 léčí ÚVN a pohotovos

Nové archeologické nálezy od Libockého rybníka podávají unik

Vánoce přicházejí...

Třídění odpadu se rozšiřuje

V Ruzyni uctili památku studentů

Paní Žofie, která oslavila 100 let,má ráda hudbu

Slovo starosty prosinec/2004

Sochy Karla Stádníka jsou stvořené pro kostely

Radnice musí ochránit osobní údaje

Ruzyňským vadí nákladní auta

Rozhovor s radním Janem Holickým

Ze zastupitelských klubů

Prodloužení dohody o spolupráci mezi ČVUT v Praze a městskou

Voličům děkuji, soupeři gratuluji

Ohlédnutí za volbami do Senátu v Praze 6

Kočovníci jsou školou života

Když rodiče chodí do školy...

Denní stacionář v domově důchodců je již v provozu

Veřejná sbírka na břevnovské varhany

Jak na počítač 

Víkendové kurzy aktivního stylu života pro starší občany Pra

Vytvořte si dřevěné originály

Výlet v prosinci

Radnice má cenu za sympatickou kampaň

Nové archeologické nálezy od Libockého rybníka podávají unik

Svědectví o tom, jak se žilo v Praze 6 před tisíciletími.

Přes dvacet 7000 let starých hrobů prvních zemědělců mladší doby kamenné, desítky domů ze starší doby železné a část slovanské osady ze 6.-7. století našeho letopočtu odhalil archeologický výzkum v Liboci. Trval více než rok a skončil letos v prosinci.

Na třech hektarech mezi Libockým rybníkem, tratí a ulicí Krajní archeologové prozkoumali na 2000 archeologických objektů: zásobní a odpadní jámy, obydlí, dílny, pozůstatky opevnění či ohrazení, ale i hroby či nerituálně uložené lidské jedince. Na počátku roku bude v lokalitě zahájena výstavba nových bytových domů. Unikátní nálezy budou po zpracování a zdokumentování, což bude trvat asi dva roky, umístěny v Muzeu hlavního města Prahy.

Mezi nejzajímavější z nejstarších nálezů pocházejících z mladší doby kamenné patří bezesporu hrob muže vybaveného mramorovým sekeromlatem a broušenou sekerkou. Jiný hrob byl opatřen několika náhrdelníky z kostěných korálů a malých mušliček. Do stejného období náleží nález plně vybavené dílny na výrobu štípaných i broušených kamenných nástrojů s množstvím hotových i rozpracovaných pazourkových nožů, broušených sekerek a klínů.

Kamenné a kostěné nástroje z neolitického hrobu.

Pár týdnů před ukončením vykopávek v Liboci archeologové objevili téměř 3000 let staré pozůstatky domu s mimořádně zachovaným vnitřním vybavením. Dům je přes dva metry zahloubený pod současný terén, je téměř kruhového půdorysu o průměru 7 metrů a v jeho interiéru jsou patrná místa, kde jeho obyvatelé porcovali a konzumovali maso, kde drtili obilí a kde je skladovali. Zachovala se keramická zásobnice úctyhodných rozměrů na obilí či na vodu, ohniště, pícka a tři kompletně dochované nádoby ukryté pod podlahou chaty jako skrýše nebo stavební obětiny. V jedné z nádob se dochovaly i zbytky původního obsahu, které však teprve budou laboratorně zkoumány. Obyvatelé své obydlí někdy kolem roku 800 před Kr. narychlo opustili a již nikdy se nevrátili. Proč k tomu došlo, se archeologům již asi nepodaří zjistit. Jisté je, že dům byl ponechán opuštěn plně vybavený a zanikl přirozenou cestou. Ze stejného období - starší doby železné - pochází z výzkumu další více jak desítka domů, jáma na těžbu hlíny, na jejíž dno byla pohozena lidská hlava spolu s několika parohy, nebo vybavení kovolitecké dílny. Ostatní obydlí, z nichž v jednom případě známe umístění nejen ohniště, ale i lavice nebo lůžka, byla mnohem menší než dům s vybavením, ale některá byla opevněna palisádou. K vynikajícím nálezům patří i část časně středověké vsi ze 6.-7. století n. l. náležející prvním Slovanům na našem území. K více než desítce domů s vnitřním vybavením náleží i množství obilnic přibližně hruškovitého tvaru, které mají velmi úzké hrdlo a dosahují hloubky přes dva metry. Na jejich dnech se často nacházejí mlecí kameny - žernovy, ale ve výplních těchto zásobních jam byla nalezena i kostra malého dítěte či psa.

A jak se tedy před tisíciletími žilo v Praze 6?

Můžeme-li soudit podle nebývalé koncentrace archeologických pozůstatků, tak velmi dobře. Podél Litovického, posléze Libockého až Šáreckého potoka v Ruzyni, Liboci, Vokovicích i Veleslavíně až po Šárku, nacházíme jedno sídliště a pohřebiště vedle druhého. Teplé mírné svahy obrácené k jihu, dostatek vody i úrodná spraš, to vše lákalo naše předky k usídlení. To, co je pro Prahu od středověku po dnešek Pražský hrad, bylo v pravěku povodí Libockého a dnes zaniklého Dejvického potoka v Praze 6. Lokality s množstvím archeologických nálezů přilákaly na sklonku 19. století první archeology, zejména zakladatele pražské archeologie J. A. Jíru, jehož sbírky jakož i přírůstky jeho následovníků byly uloženy až do počátku devadesátých let minulého století v zámečku na Hanspaulce. Druhdy veřejnosti přístupné archeologické sbírky byly odstěhovány z Prahy 6 a pražský magistrát zámeček prodal.

Základní informace o vykopávkách poskytuje kolemjdoucím informační tabule.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz