www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200505.pdf
(formát PDF, velikost 3.7 MB)

Rozhodnuto: metro povede až na letiště

Umělci dražili „Hlavy pro Asii”

Koupaliště zahajují sezonu

Občané Prahy 6 vzpomínají na květen 1945

Čarodějnice na šestce to měly spočítané

Cestovatelé objeli svět a zamířili do Hvězdy

Cyklisté využijí i přívoz

Žaket - pražský pohár žactva

Květnové výlety na zámek i do skal

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Den pro všechny děti na Babě

Na Julisce se uskuteční armádní světový šampionát v moderním pětiboji

Klášterní zahrada plná dětí

Florbalisté Tatranu po páté mistry ligy

Den Země na Praze 6

Údolím Divoké Šárky bude znít opera

Děti vybíraly osobnost Prahy 6

Musica melodica vyhrála petrklíč

Evropská Unie očima dětí

Šestka rozkvetla

Prodloužená trasa A: 8 nových stanic, 14 kilometrů metra

Slovo starosty květen/2005

Školy Vlastina a Dědina čeká administrativní sloučení

Další šance získat grant na sportoviště

Úklidy stále komplikují řidiči, 30 odtahů denně

Zastupitelé poslali další byty do prodeje

Provoz letadel trápí obyvatele Ruzyně

Zastupitelé poprvé jednali on–line

Auto na přejezdu vjelo pod drezínu

60 let od konce války slaví i Praha 6

Ze zastupitelských klubů

Letnou pojedou historické bojové vozy

ZŠ Norbertov by se měla stát „centrem dění“ Střešovic

Noc s Andersenem na Hanspaulce

Hanspaulské odpoledne pro Jiřího Rathouského

Provoz letadel trápí obyvatele Ruzyně

Obyvatelé Ruzyně a Bílé Hory mají poslední dva měsíce ze života peklo. Nad hlavami jim létá jedno letadlo za druhým. Dráha 13/31, která vede nad jejich domy, je momentálně jediná v provozu.

„Na letišti provádíme jarní údržbu hlavní dráhy 06/24, k tomu se přistavují rychlé výjezdy pro její zkapacitnění. Veškerý provoz převzala dráha, která se jindy používá při ve výjimečných případech,“ vysvětluje Martin Kačur, ředitel správy letišť. Situace potrvá až do 15. května, do poloviny června se bude využívat pro noční lety, než se zprovozní rekonstruovaná dráha.

Ruzyňští obyvatelé si hluk nechtějí nechat líbit. Na společné schůzce se zástupci letiště, Prahy 6 a pražským hygienikem si stěžovali na zhoršení životních podmínek. Na jejich žádost bylo provedeno v místní zástavbě hlukové měření. Podle hygienika Polaneckého letadla překročila limit jen v jednom případě, o 3,6 decibelů. To však ruzyňské neuspokojuje. Normy jsou podle nich nastaveny účelově. Přistávající letadlo může mít okamžitý hluk až 90 decibelů, to však norma nezkoumá. V noci ale takový rámus budí lidi ze spaní. „Letiště má povoleno šest pohybů v nočních hodinách, a to samozřejmě nedodržuje, protože má nějaké výjimky,“ říká pan Zdeněk Pokorný, který bydlí v rodinném domku přímo v hlukové zóně.

Lidem by se mělo ulevit za dva roky. Letiště připravuje výstavbu další dráhy souběžně s hlavní, která vede nad Horoměřicemi a Přední Kopaninou a zatěžuje tak menší počet obyvatel. „Výstavbu paralelní dráhy je třeba urychlit,“ souhlasí starosta Tomáš Chalupa a dodává, že radnice zahájila jednání s letištěm o možnostech omezení pravidelných letů přes obytné oblasti v nočních hodinách.

Peníze na protihluková opatření letiště získává z tzv. hlukových poplatků. Ty se od dubna zvýšily a letecké společnosti platí za každý překročený decibel u monitorovací stanice. „Nejde o zvýšení příjmů letiště, ale o zvýšení tlaku na dopravce. Nedodržení limitů znamená pro společnosti výrazný postih a piloty letadel motivuje ke zvýšení discipliny při vedení letu,“ vysvětlil Kačur. Od příštího roku se změní hluková vyhláška a bude zřejmě povolovat menší hodnoty decibelů. Přes sliby letiště však lidé z Ruzyně optimističtí nejsou, mají strach že rostoucí provoz letiště dráhu přes Bílou horu z provozu nevyřadí.


Pro dotazy obyvatel:

Modrá linka letiště: 220 111 188

Písemné dotazy mohou obyvatelé směřovat na e-mailovou adresu: zivotni.prostredi@csl.cz anebo poštou na adresu: Letiště Praha – Ruzyně, útvar Životní prostředí, K letišti 6, 160 08 Praha 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz