www.praha6.cz
email

Úspěšné Přebory Prahy

Začátkem února se v nafukovací hale na Strahově uskutečnil halový Přebor Prahy v atletice žactva. Dvoudenní klání přineslo celou řadu úspěchů domácím. Jak žáci ZŠ Petřiny-jih v barvách USK Praha, tak i další členové tohoto pražského oddílu vybojovali cenné úspěchy.

V závodě na 60 m překážek a v běhu na 300 m zvítězil Petr Sobotka, žák sportovní třídy při ZŠ Petřiny-jih a dosaženými časy si zajistil účast na M–ČR žactva v atletice. Totéž se podařilo v běhu na 150 m další žákyni této školy se sportovním zaměřením na atletiku Zuzaně Bečvářové, která tento závod vyhrála a stala se Přebornicí Prahy. Jako třetí se na M–ČR představí Lucie Obenbergerová, a to hned v obou nejkratších sprintech na 60 m (2. místo) a na 150 m (4. místo). Čtveřici pro M-ČR doplní další žákyně ZŠ Petřiny-jih Alena Galertová, která kralovala soutěži tyčkařek.

Ani další závodníci a závodnice nezůstali za očekáváním, a tak se USK Praha mohlo ziskem 12 medailí radovat nejen z „celkového vítězství“ v počtu medailí, ale také z výrazného zlepšení oproti rokům minulým.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz