www.praha6.cz
email

Více peněz aktivitám pro seniory

Téměř dva miliony korun přidělili v rámci grantů zastupitelé projektům na zájmové aktivity v Praze 6. Kromě stabilně podporovaných oblastí sportu, vzdělávání a uměleckých aktivit ve volném čase nově podpořili program otevřená škola. Jeho prostřednictvím se školy více zapojí do života Prahy 6.

Gymnázium Jana Keplera tak například zpřístupní o víkendech dětem i rodičům horolezeckou stěnu. Větší částky proti loňsku získaly kluby a organizace podporující zájmové aktivity seniorů, tzv. generace třetího věku. „Při rozdělování grantů se snažíme podporovat organizace, které na šestce působí dlouhodobě a vyvíjejí soustavnou zájmovou činnost. Mají přednost před jednorázovými projekty. Nedáváme každému trošku, ale přidělujeme granty tam, kde budou smysluplně využity,“ řekl radní Jan Holický, který za oblast kultury a sportu na radnici odpovídá. Žádost o grant podalo celkem 89 žadatelů, kteří předložili 143 projektů. Na doporučení rady městské části granty nakonec získalo 57 projektů. Mezi zamítnutými zůstaly všechny projekty, které měly podpořit oslavy 100 let od povýšení Břevnova na město.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz